Start Verdiepingscursus 2020

op 6-02-2018

In februari 2020 start de verdiepingscursus. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zijn/haar geloof wil verdiepen en de mogelijkheid openhoudt om belijdenis te doen. De verdieping vindt plaats doordat we op de avonden de gelezen stukken uit het Evangelie van Matteüs bespreken. Wat is Jezus’ boodschap, wat doet Hij en waarom? Wat houdt het in om een leerling van Jezus te zijn? Daar ga je zelf antwoorden op vinden. Aan de hand van Mattheüs behandelen we de belangrijkste thema’s van het christelijk geloof. We maken daarbij gebruik van onderwijs, Bijbelstudie, praktische leervormen, leerervaringen en muziek. Aan het eind van de cursus kun je zelf beslissen of je belijdenis doet (in een kerkdienst in het openbaar vertellen dat je gelooft) en gedoopt wordt (als je nog niet gedoopt bent). Datums en tijdstippen worden bepaald in overleg met degenen die zich aanmelden.

Meer informatie en aanmelden bij dominee Robert.

RobertStart Verdiepingscursus 2020