Winterlezing 2016: Lezing 1

op 11-02-2016

Thema: Hoe je zonder verkramping missionair kunt zijn in een postchristelijke samenleving.

Drs. Frank Duijzer – IFES-studentenwerker.

Hoe realistisch is dat, missionair zijn in een cultuur die steeds minder in het christelijk geloof geïnteresseerd lijkt te zijn? Als kerkgroei niet lukt en de cultuur zich nauwelijks laat beïnvloeden, waarom zou je dan nog de brug naar andersdenkenden oversteken? Missioloog Stefan Paas (VU, TU Kampen) zoekt naar nieuwe wegen om zonder verkramping missionair te zijn. Hij schreef daarover het prikkelende boek ‘Vreemdelingen en priesters’. We kijken naar wat we van Paas kunnen leren en hoe we dat door kunnen vertalen naar onze context in Delft.

Deze winterperiode organiseren voorgangers en theologen uit verschillende kerken in Delft en Delfgauw een serie lezingen. De lezingen gaan over uiteenlopende onderwerpen en bieden een breed publiek uit verschillende kerken de kans om kennis te maken met en mee te denken over actuele theologische thema’s. De lezingen worden gehouden op verschillende locaties.

Winterlezingen 2016 is een initiatief van: Drs. Frank Duijzer (IFES – studentenwerker Delft); Ds. Simon van der Lugt (predikant Vrijgemaakte Immanuelkerk Delft); Ds. Robert Stigter (predikant KerkDelfgauw); Ds. Hans-Jan Roosenbrand (predikant Vrijgemaakte Immanuelkerk Delft).

Bekijk hier het overzicht van alle lezingen.

RobertWinterlezing 2016: Lezing 1