Zondag 3 december: 1e advent

op 3-12-2017

Deze zondag is het de eerste zondag van advent. We gaan op weg naar kerst. We lezen in de kerkdienst en bij de kinderkerk het verhaal over Zacharias en Elisabet die goed nieuws krijgen. En met hen krijgen wij allemaal goed nieuws. Goed nieuws waarbij het grote goede nieuws van God dichtbij ons eigen leven komt. Bij onze problemen tussen ouders en kinderen, bij onze pogingen om eerlijk te leven, bij de dingen waarvoor we ons schamen in het leven. In deze kerkdienst wordt speciaal rekening gehouden met de tieners, omdat er geen tienerkerk is deze zondag. 

Orde van dienst zondag 3 november 2017  1e Advent

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Aansteken adventskaarsen 1e adventskaars

Lied LD444 Nu daagt het in het oosten

Bemoediging en groet

Lied PS130c Uit de diepten

Bijbelwoorden Jesaja 9:1-6 (BGT)

Loflied HH140 In het licht

Kindermoment

Kinderlied Stapellied ‘God heeft iets nieuws bedacht’ (refrein, couplet 1, refrein)

 

Gebed

Lezing Lucas 1:5-25 (BGT)

Lied LD464:1,2 Een engel spreekt een priester aan

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

 

Gebed

Collecte

Lied LD439 Verwacht de komst des Heren

Zegen

RobertZondag 3 december: 1e advent