Zondag in Kerk Delfgauw

op 12-06-2016

Komende zondag vieren we de Maaltijd van de Heer. In de preek staan we stil bij onze bestemming. Wat staat er nu precies in de Bijbel over wat er gebeurt als Jezus weer komt? Geloven gaat over veel meer dan ‘hoe zorg ik ervoor dat ik naar de hemel mag’. Het Bijbelse verhaal is veel breder en beter! In deze dienst een uitleg over de grote lijnen van het verhaal van onze bestemming.

parousia

Welkom

Lied PS100

Bemoediging en groet

Lied PS130c

 Kindermoment

Kinderlied HH337 Hij alleen

Inleiding

Gebed

Lezing 1 Tessalonicenzen 4;13-18

Lied LD769:1 Eens als de bazuinen klinken

Preek

Lied LD769:2,3,4,5,6

Collecte

Onderwijzing

 

Lied HH517 Aan uw tafel vormen van kring/tafel, als kring gevormd is 3e collecte

Voorbeden

 

Onze Vader

Instellingswoorden

Delen van brood en wijn

 

Tijdens de beker: Tafellied EV 331 Prijs de Heer mijn ziel

Dankzegging

Lied HH728 Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen

RobertZondag in Kerk Delfgauw