Zondag in Kerk Delfgauw

op 3-07-2016

Zondag in Kerk Delfgauw gaat het over Habakuk hoofdstuk 2. Habakuk start een reclamecampagne met de tekst: de rechtvaardige zal leven door zijn trouw. Woorden die later ook door de apostel Paulus zijn opgepakt en een belangrijke plek kregen in zijn brieven. Maar wat betekenen die woorden eigenlijk? En hoe zijn ze een antwoord op de grote vraag van Habakuk: hoe kan het dat God goed en trouw is, en er toch zoveel ellende is in de wereld?

Habakuk

Welkom

Lied PS84:1,2

Bemoediging en groet

Lied PS84a:3,4,5

Gebed

Loflied HH298 Genade, zo oneindig groot

Bijbelwoorden Matteüs 5:1-12 (BGT)

Loflied HH717 Eeuwige God

Kindermoment

Kinderlied HH305 Ik volg de Heer

 

Gebed

Lied HH84:1,2,3 Waarom, waarom

Lezing Habakuk 2 (NBV)

Lied HH84:4,5

Preek

Stilte

Lied HH352 Jezus’ liefde voor mij

 

Gebed

Collecte

Lied LD885 Groot is uw trouw, o Heer

Zegen

RobertZondag in Kerk Delfgauw