Zondag in Kerk Delfgauw

op 19-06-2016

Komende zondag gaat het in de kerkdienst over Habakuk 1. De komende 3 kerkdiensten waarin ds. Robert voorgaat staat dit Bijbelboek centraal. Het boek Habakuk gaat over het onrecht in de wereld. Hoe kan het dat God dit laat gebeuren? Habakuk gaat daar op een hele bijzondere manier mee om waar we veel van kunnen leren. Een introductie van het Bijbelboek vind je hieronder (in het Engels).

In deze kerkdienst gaan ook de kinderen uit groep 8 de overstap maken naar de tienerkerk. En we zullen bidden en danken voor/met diegenen die examen hebben gedaan.

Welkom

Lied PS146c:1,3

Bemoediging en groet

Lied PS146c:4,6,7

Gebed

Bijbelwoorden Efeziërs 1:3-10

Loflied HH402 U maakt ons één

Loflied HH644 Jezus, ik wil heel dicht bij U komen

Kindermoment overstappen

Kinderlied opw4kids 319 Hé weet jij

 

Uitleg

Gebed

Lezing Habakuk 1 (NBV)

Lied HH84:1 Waarom, waarom

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH84:2,3,4,5

 

Gebed

Collecte

Lied PS150

Zegen

RobertZondag in Kerk Delfgauw