Bericht van overlijden: Kees Boshuizen

op dinsdag, 29 januari 2019

Zondag 27 januari is Kees Boshuizen overleden, in de leeftijd van 63 jaar. Kees was de broer van Leendert Boshuizen en zwager van ouderling Henny Boshuizen.

De dienst van Woord en Gebed, voorafgaande aan de bijzetting in het familiegraf, zal plaatshebben in Kerk Delfgauw op vrijdag 1 februari om 13.30 uur.

Aansluitend zal de bijzetting plaatshebben op algemene begraafplaats Jaffa, Jaffalaan 10 te Delft.

Na de bijzetting is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de ontvangkamer van de begraafplaats.

RobertBericht van overlijden: Kees Boshuizen