Pasen in KerkDelfgauw

Overdenking: Alles in allen

op vrijdag, 18 maart 2016

Alles in allen

Misschien wel mijn lievelings Bijbelboek is de brief aan de Efeziërs. Er zijn veel Bijbelteksten waar je maar met moeite vat op kunt krijgen. Maar Efeziërs spant de kroon.

Bijvoorbeeld in hoofdstuk 1: 17 ‘Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand,21 hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. 22 Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, 23 die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.’

In deze weken vieren we Pasen. We volgen Jezus op de weg naar het kruis. Daar zal hij sterven, tot vergeving van zonden. Ja. Maar nog meer dan dat. Jezus wordt opgewekt uit de dood. En daarmee wordt alles anders. Jezus wordt hoogverheven boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. De naam van de Romeinse keizer valt bij hem in het niet. Alles wordt aan zijn voeten gelegd. Hij staat boven alles, in deze en de toekomstige wereld.

Pasen gaat over de volheid van God die alles in allen vervult.

God maakt alles goed. We mogen er op vertrouwen dat alles wordt zoals God het bedoelt heeft. Zijn glorie vult de aarde. Zijn goedheid wast alles schoon. Alles en iedereen wordt vervult van Zijn volheid.

En het meest bijzondere: wij mogen daar als kerk nu al van genieten. Ik hoop en bid dat u in deze weken van Pasen iets van die volheid van God mag ervaren.

Ds. Robert Stigter, gepubliceerd in Centraal Contact (19 maart 2016)

RobertOverdenking: Alles in allen