Hoe communiceer je over een activiteit in Kerk Delfgauw?

op woensdag, 15 maart 2017

Er zijn 3 hoofdcommunicatiemiddelen:

  1. Kerkblad Centraal Contact: wijkberichten@kerkdelfgauw.nl. Aanleveren op uiterlijk de donderdag voor de kopij datum van Centraal Contact. Zonder opmaak in een word-document.
  2. De website kerkdelfgauw.nl: redactie@kerkdelfgauw.nl. Aanleveren met korte heldere tekst, korte zinnen. De hoofdboodschap bovenaan de tekst. En met een toepasselijk rechtenvrij plaatje.
  3. De beamer: beamer@kerkdelfgauw.nl. Vrijdag voor 19:00 uur opsturen. Één sheet per mededeling. Weinig woorden gebruiken. Doel is niet om mensen te informeren, maar om ze te herinneren aan iets waar ze op een andere plek al over hebben gelezen.

Een uitgebreider overzicht van hoe je kunt communiceren vind je in het communicatieprotocol.

In de kerkenraad is afgesproken dat we mededelingen in de kerkdienst zo min mogelijk gebruiken. Als je de drie bovengenoemde middelen goed inzet, is een mededeling ook niet nodig.

RobertHoe communiceer je over een activiteit in Kerk Delfgauw?