Kerk Delfgauw en maatregelen ivm. Coronavirus [UPDATE 26 juni]

op vrijdag, 26 juni 2020

Ook in deze onzekere tijden, willen we als Kerk Delfgauw vasthouden aan onze roeping: God liefhebben boven alles, en onze naaste als onszelf. Dat houdt ook in dat we proberen de lofzang gaande te houden, blijven delen met onze naaste, en proberen dit alles op een verstandige en bezonnen wijze te doen (2 Timotheüs 1:7).

Je bent van harte uitgenodigd om de kerkdiensten in Kerk Delfgauw mee te vieren! Ook gasten heten we graag van harte welkom. Als je de kerkdienst wilt bezoeken schrijf je je in via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven. Je kunt ook bellen of appen naar gastvrouw Jolanda van Wijk: 06-39120139. De zaterdag voorafgaand aan de dienst ontvang je bericht of je kunt komen. Gemeenteleden en gasten kunnen thuis meekijken via een livestream videoverbinding met de kerkzaal, te vinden op kerkdelfgauw.nl/livestream. Er is tienerkerk, kinderkerk en peuterkerk.

Vanwege het coronavirus is er een rijtje aan maatregelen om de kerkdienst veilig te laten plaatsvinden:

  • Vanaf juli zijn er een kleine honderd mensen welkom in de kerkzaal en indien nodig in de hal. 
  • Iedereen van 18 jaar en ouder houdt anderhalve meter afstand tot personen van 18 jaar en ouder. Bezoekers uit één huishouden kunnen wel naast elkaar zitten. Tussen huishoudens moeten drie stoelen leeg blijven. Elke tweede rij blijft leeg. 
  • Er zijn vrijwilligers aanwezig die je naar een plek in de kerkzaal leiden. 
  • Uiteraard kun je alleen komen als je geen symptomen hebt van het coronavirus. Volg daarbij de aanwijzingen van het RIVM
  • Er is nog veel onduidelijk over het virus. Bijvoorbeeld of zingen bijdraagt aan de verspreiding. Vandaar dat er voorlopig niet samen wordt gezongen in de kerkdienst. Er zijn voorzangers in de dienst. Je kunt wel meebewegen of neuriën. En we gaan op zoek naar nieuwe vormen zodat je mee kunt doen.
  • De kinderen en peuters hebben een aparte ingang, via de nooduitgang aan de Schimmelpenninck van der Oyeweg. Voor de kerkdienst kunnen ze buitenom worden gebracht. Na de kerkdienst kunnen ze buitenom worden opgehaald.
  • Afhankelijk van het weer en het aantal bezoekers is er buiten het kerkgebouw gelegenheid om wat te drinken en elkaar te ontmoeten.
  • Deelname aan de collecte is mogelijk via een QR code in de livestream.

De livestream blijft gewoon bestaan. Dus als je wel graag mee wilt zingen, kun je de dienst vanuit huis meebeleven via www.kerkdelfgauw.nl/livestream. Ook zijn we aan het experimenteren met bijeenkomsten in kleine groepen in de buitenlucht: 360º Kerk

Het kerkgebouw kan ook weer gebruikt worden voor andere activiteiten van Kerk Delfgauw. We denken aan vergaderingen van de kerkenraad en commissies, gebedsbijeenkomsten, GemeenteGroeiGroepen, jeugdwerk. Kijk bij een bijeenkomst wel eerst of deze niet kan worden uitgesteld, digitaal kan plaatsvinden, of in de buitenlucht gehouden kan worden (dat is veiliger dan ergens binnen). Als dan toch besloten wordt om in de kerk bijeen te komen, zal er per bijeenkomst vooraf goed nagedacht moeten worden hoe de 1,5 meter afstand praktisch gerealiseerd gaat worden. Bezoekers mogen alleen komen als ze geen symptomen hebben van het coronavirus. Volg daarbij de aanwijzingen van het RIVM. Bijeenkomsten moeten worden aangemeld en goedgekeurd door de gastvrouw. Kerkelijke bijeenkomsten van personen boven de 18 jaar kunnen in principe niet bij gemeenteleden thuis plaatsvinden, omdat het dan veel moeilijker is om 1,5 meter afstand te houden dan in het kerkgebouw.

RobertKerk Delfgauw en maatregelen ivm. Coronavirus [UPDATE 26 juni]