Kerk Delfgauw en coronavirus [UPDATE 18 februari]

op donderdag, 18 februari 2021

Je bent van harte welkom om de kerkdiensten van Kerk Delfgauw mee te vieren!

Vanaf vrijdag 25 februari zijn veel coronamaatregelen vervallen.

Juist als kerk willen we wel oog hebben voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Daarom gaan we net als afgelopen zomer werken met verschillende vakken. In het middenvak en het vak aan de kant van de band is afstand houden niet nodig. In het vak aan de kant van het orgel blijft afstand houden wel nodig. Ook kun je de hal plaatsnemen als je je daarbij prettig voelt.
We hopen dat hiermee zoveel mogelijk mensen zich veilig voelen om de kerkdienst te bezoeken. Ook bij andere activiteiten in de kerk is het goed om rekening te houden met mensen die afstand willen houden. Bijvoorbeeld door bij een gemeentegroeigroep of een vergadering ook stoelen op afstand neer te zetten.

We hopen jullie allemaal snel weer te zien in de kerk!

Uiteraard kun je de dienst ook blijven meevieren via www.kerkdelfgauw.nl/livestream

Een paar coronamaatregelen blijven nog:

  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • Thuisblijven en testen bij klachten;
  • Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

De besluiten over coronamaatregelen neemt de kerkenraad op basis van het protocol van de PKN, de het overleg kerken en overheid (CIO), en het beleid van de rijksoverheid.
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-15-februari-2022/
https://www.cioweb.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

RobertKerk Delfgauw en coronavirus [UPDATE 18 februari]