Cursusavonden Ruimte voor de Geest

op maandag, 02 september 2019

In Kerk Delfgauw organiseren we binnenkort een drietal cursusavonden over ruimte voor de Geest.

Wij kunnen onszelf niet veranderen en ook de gemeente niet. Hoe meer de Geest ruimte krijgt in ons leven en dat van de gemeente, hoe meer leven, vernieuwing en inspiratie er zal zijn. Dit creëren van ruimte voor de Geest heeft alles te maken met groeien in ontvankelijkheid, toewijding en afhankelijkheid. In het besef dat de Heer Zelf het leven geeft.

Opgeven kan bij Maarten Braat via: leren@kerkdelfgauw.nl (i.v.m. aanschaf materiaal). Let op! De cursus gaat alleen door bij minimaal 10 aanmeldingen.

1e avond: woensdag 18 september 2019
Belang en belemmeringen

Op de eerste avond wordt nagedacht over het belang van het werk van Gods Geest en hoe je daar ruimte voor creëert. Men kan het belang wel beamen, maar door keuzes voor de kerkstructuur en theologie de ruimte voor de Geest belemmeren. Dit onderdeel zal meer theologisch en historisch van inhoud zijn.

2e avond: woensdag 9 oktober 2019
Groeien naar geestelijke volwassenheid

De tweede avond is gericht op de vraag hoe je van zoekend verlangen komt tot geestelijke volwassenheid, waarbij je dienstbaar wordt in de kracht van Gods Geest. Daarbij wordt het leven van Jezus als inspirerend voorbeeld gebruikt. Zoals Hij door de Geest geboren werd, groeide naar geestelijke volwassenheid en zo impact had op Zijn omgeving, zo wil de Heer dat ook in ons bewerken door Zijn Geest.

3e avond: woensdag 30 oktober 2019
Anderen inspireren tot geestelijke volwassenheid

De laatste avond gaat over de vraag hoe je anderen kunt inspireren en begeleiden om tot een Geestvervuld leven te komen, dat impact heeft op de omgeving. Door wat voor proces ga je dan zelf, hoeveel tijd investeer je in mensen en wat wil je overdragen? Tenslotte is het belangrijk om de ander weer los te laten en te zegenen in zijn of haar weg met de Heer. 

Tijdstip cursusavonden: 20.00 uur – 22.00 uur

De studie avonden worden steeds ingeleid door Annet van Willigen, van het Evangelisch Werkverband

* De beschrijving van de cursus is afkomstig uit het cursusboekje en geschreven door Ds. Jelle de Kok.

anouschkaCursusavonden Ruimte voor de Geest