Ideeën gezocht voor exploitatie Kerkelijk Centrum

op maandag, 18 februari 2019

Op woensdag 13 februari jl. was er een gemeenteavond over het beheer van het Kerkelijk Centrum. De kerkrentmeesters onderzoeken andere vormen van exploitatie en roepen gemeenteleden op hun ideeën aan te dragen. Voorwaarde voor de uitvoering van een idee is dat het betreffende gemeentelid dat het idee heeft ingediend, zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Plannen kunnen ingediend worden tot 1 maart a.s. door een e-mail te sturen aan kerkrentmeesters@kerkdelfgauw.nl.

Voor vragen kunt u terecht bij de kerkrentmeesters.

Kerkelijk centrum-gemeenteavond 0130219

anouschkaIdeeën gezocht voor exploitatie Kerkelijk Centrum