Geslaagde jeugdleiders toerusting

op vrijdag, 16 september 2016

 

Woensdagavond 14 september was er in Kerk Delfgauw een toerusting voor de leiding van het jeugdwerk. Het was een van de laatste mooie zomeravonden om lekker buiten in je tuin door te brengen. Toch zat de tienerruimte van KerkDelfgauw bommetje vol met maar liefst twintig jeugdleiders. Wat is hun drijfveer? En wat heeft de workshop van JOP hun gebracht? Hieronder een kort verslag.

We hadden eerst een kort introductiefilmpje van 2 min.

Daarop volgde de workshop die begon met ’terug naar de basis’ een geloofsgesprek in tweetallen over ‘Wat geloof jij zelf en waarom?’.

De jeugdleiders zijn zich hierdoor bewuster geworden van hun eigen relatie met God, hun geloofsbeleving en het effect daarvan op de kinderen waarmee ze werken.

We hebben ons verlangen/doel in kaart gebracht en daarna een concrete actielijst gemaakt.

Verder hebben we geleerd dat jouw ‘relatie met God’, en ‘relaties met elkaar’ (jeugdleiders onderling en jeugdleiders met de kinderen/tieners) essentieel zijn. Het is essentieel om kinderen te leren over een persoonlijke relatie met Jezus in je hart, de Heilige Geest als helper en God als de Hemelse Vader. Je kunt nog zoveel organiseren, als er geen relatie is, als de jeugd niet gezien wordt, krijg je ze niet mee.

De avond was ook goed voor de opbouw van onze gemeente, leiders van verschillende groepen raakten geïnteresseerd en meer verbonden in en met elkaar.  Aan het eind van de avond was iedereen geïnspireerd, enthousiast en dankbaar en hebben we samen het lied ‘ welkom in Gods huis’ gezongen.

Ook mooi om te zien dat de elementen ‘diversiteit’, ‘lerende gemeenschap’, ‘discipelschap’ en ‘gavengericht’ uit ons nieuwe beleidsplan zo mooi gevoed zijn.

Heidi Termorshuizen, jeugdouderling Kerk Delfgauw.

jeugdleiders toerusting 2

 

RobertGeslaagde jeugdleiders toerusting