Groepen en kringen 2022-2023

op woensdag, 17 augustus 2022

In Kerk Delfgauw hebben we GemeenteGroeiGroepen waarin deelnemers samen in de Bijbel lezen, doorpraten, bidden en pastoraal voor elkaar zorgen. Alle groepen komen samen in Kerk Delfgauw, Zuideindseweg 7. Ben je nog niet aangesloten bij een groep, of wil je wisselen van groep meldt dat dan bij ouderling leren Maarten Braat via leren@kerkdelfgauw.nl of 06-53583113. Hij zorgt er dan voor dat je in contact komt met de groepsleider. Hieronder staat een schema met alle data. Onder het schema volgt een uitleg van de verschillende thema’s die de groepen behandelen.

Eten met Jezus

Samen eten was voor Jezus een deel van zijn missie. Door met hem te eten, veranderden mensen. Aan tafel werd iets duidelijk van de wereld die hem voor ogen stond.

Eten en drinken was belangrijk voor Jezus. Als er iets te vieren was, was hij erbij. Veel mensen waardeerden de boeiende gesprekken die ontstonden. Als Jezus maar niet zulke pijnlijke dingen zou zeggen. En als hij maar niet van die rare mensen zou meenemen… Een ‘veelvraat’ en een ‘dronkaard’ noemden tegenstanders hem. In het voorjaar van 2011 heeft Via Nova, een jonge christelijke gemeente in Amsterdam, een serie samenkomsten gehouden over gedeelten uit het boek Lucas. Het zijn allemaal gedeelten waarin het gaat over Jezus aan tafel. In dit boekje staan negen Bijbelstudies die gebaseerd zijn op deze samenkomsten.

Naast deze studies zal de zondag avond groep enkele avonden vrij invullen met bijvoorbeeld een actuele onderwerp, het bekijken en bespreken van een film of documentaire of wat de groepsleden dan ook zelf inbrengen.

Zondagavond, elke 3 weken, 20.00 – 22.00, groepsleider: Hilde Stigter (06-49985331 of via hildestigter@gmail.com)

De kracht van rust

Thee drinken en bijbel lezen, bidden & stil zijn. Veel ruimte voor gesprek, ook als we afdwalen. Met humor en diepgang. Met verschillende werkvormen en inbreng van iedereen, het jaar thema als middel en niet als doel. Dat is de maandagochtendgroep.

Het komende jaar gaan we werken met het thema ‘ de kracht van rust’. Aan de hand van dit thema willen we ons aan elkaar verbinden en leren van elkaars ervaring. Elkaar in alle veiligheid bemoedigen. Vanwege de groepssamenstelling zijn we vooral nog op zoek naar enkele mannen die willen aansluiten

Maandagochtend, elke 3 weken, 9:00-11:00u, groepsleider: Rianne Boerefijn (06-16415164 of via vermeerrianne@hotmail.com)

Leef je geloof!

Wist je dat Jezus broers had? En dat zijn oudste broer Jakobus heet? En wist je dat deze Jakobus een brief heeft geschreven die in het Nieuwe Testament terechtgekomen is? De brief is niet zo bekend, maar wel erg inspirerend. En vooral praktisch. Je vindt daarin geen dogmatische verhandelingen, maar allerlei concrete adviezen hoe je Jezus kunt navolgen. De brief wordt wel het ‘spreukenboek van het Nieuwe Testament’ genoemd, met als centrale oproep: Leef je geloof!

De brief van Jakobus staat centraal in dit gespreksboekje voor Gemeente Groei Groepen en is uiterst geschikt om geloofsgesprekken op gang te brengen. Jakobus prikkelt. Hij deinst er niet voor terug om rijken de mantel uit te vegen en kwaadsprekers aan te sporen hun tong te temmen. Tegelijkertijd roept hij op tot gebed. Je kunt alleen je geloof ‘leven’ als je verbonden bent met de Bron. Verbonden dus met broeder Jezus!

Dinsdagavond elke 3 weken van 20.00u – 22.00u, groepsleider: Arie van der Velden (mobiel via Ria op 06-29190584) (015-3692068 of via arieriavelden@gmail.com)

woensdagavond elke 3 weken van 20.00u – 22.00u, groepsleider: Kero Oerlemans (06-33704508 of via kero.oerlemans@hetnet.nl)

Putten uit de Bron

In Putten uit de Bron ontmoeten wij, vrouwen van nu, vrouwen van toen. Vrouwen uit de Bijbel. We hernieuwen de kennismaking met vijftien van hen, nemen een kijkje in hun leven en trekken een tijdje met hen op. We ontdekken dat ze ondanks het verschil in omstandigheden vrouwen zijn zoals wij. Vrouwen die op een punt in hun leven God ontmoeten en, vaak met vallen en opstaan, ontdekken dat Hij een onuitputtelijke Bron is van levend water, van alles wat we nodig hebben om overeind te blijven in dit leven, te gedijen en vrucht te dragen.

Met deze warme, toegankelijke en praktische studies nodigt Tineke Tuinder-Krause ons uit om ons bij hen aan te sluiten en samen met hen levend water te putten uit de Bron. De teksten, verwijzingen en vragen maken het boek heel geschikt voor individuele en gezamenlijke Bijbelstudie.

Woensdagmiddag, elke 3 weken van 11:45-14:00u. Inclusief verzorgde lunch door gastvrouw Jolanda, groepsleider: Arie van der Velden (tel. en mail zie hierboven).

Sportgroep

De sportgroep kiest steeds een onderwerp aangedragen door een van de deelnemers. Dat is meestal een podcast welke in een spotify lijst: “GGG in beweging” wordt gedeeld. Ieder groepslid volgt dan het aangedragen onderwerp tijdens het sporten of op een ander (veiliger) moment en overdenkt dit tijdens haar/zijn eigen individuele sport moment. Na terugkomst worden ervaringen en overdenkingen besproken. De sportgroep is dit jaar nieuw gestart en zoekt nog uit of het steeds zal gaan om losse onderwerpen of wellicht toch een podcast serie. Daarnaast is er ook ruimte voor eigen inbreng als het gaat om andere onderwerpen die een van de deelnemers aandraagt, zoals een boek/film/documentaire of een lezing. De luister podcast vormen wel de hoofdmoot.

Elke twee weken voor maximaal 1 uur aansluitend aan de zondagse kerkdienst, groepsleider: Peter Boerefijn (06-18071166 f via boerefijnpeter@gmail.com)

Mannen zondagavond groep

Er is nog geen onderwerp/materiaal bekend

Zondagavond elke 3 weken van 20:00-22:00, groepsleider: Hugo Dekhuyzen (06-10535045 of via dekhuyzen@gmail.com)

Groei-jaar voor jou

Een jaar bewust investeren in geestelijke groei en koninklijk leven, dat is waar het allemaal om gaat in dit E-learning discipelschapstraject van Royal Mission. We mogen ontdekken wie we zijn in Christus (identiteit) en welke roeping we persoonlijk ontvangen hebben, om vandaar uit ingezet te worden in Zijn prachtige Koninkrijk. Het mooiste avontuur dat er is! Ruim acht jaar geleden zijn we gestart met de Parttime School voor alle leeftijden. Levens veranderend onderwijs met koninklijke schatten die je geloof (opnieuw) leven inblazen! Afgelopen jaar hebben de school omgedoopt tot Groei-jaar en deze bieden we je ook komend schooljaar weer met enthousiasme aan.

Online Leren én Verbinden

We willen maximaal ruimte geven aan de studenten die vanuit het hele land (en daarbuiten) met ons mee op dit koninklijke avontuur willen. Het onderwijs wordt vanaf een digitaal leerplatform aangeboden, zodat je als deelnemer flexibeler bent qua planning. Vervolgens word je uitgedaagd om in leerteams je nieuwe lessen, ontdekkingen en ervaringen te delen en uit te wisselen. Geestelijk groeien doe je niet alleen. Daarnaast creëren we momenten en gelegenheden voor leerteams om elkaar regionaal te ontmoeten met behulp van een regiomentor. De ontmoetingen kunnen digitaal en/of fysiek plaatsvinden.

Live ontmoetingen

De gesprekken met je leerteam, de ontmoetingen met je regiomentor, de kick-off en de slotavond willen we zoveel mogelijk live met elkaar beleven. In die ontmoetingen worden vragen, uitdagingen, getuigenissen en groeipijnen gedeeld. Bijzonder om in verbinding met anderen te groeien.

Voor meer informatie kun je terecht bij David en Christel Wesdorp of op

Groei-jaar voor jou – Royal Mission

 Nieuw te starten (eventueel als groep, bij  voldoende aanmeldingen, maar kan ook individueel)

Wanneer is welke groep?

 

Dag Tijd Thema Frequentie
Zondag Na de kerkdienst Sportgroep 2 wekelijks
20:00-22:00 Eten met Jezus – groeigroep 3 wekelijks
20:00-22:00 Mannengroep 3 wekelijks
Maandag 9:00-11:00 De kracht van rust 3 wekelijks
Dinsdag 20:00-22:00 Leef je geloof 3 wekelijks
Woensdag 11:45-14:00 Putten uit de bron 3 wekelijks
20:00-22:00 Leef je geloof 3 wekelijks

 

Planning Kringen 2022-2023            
jaar maandag dinsdag woensdag woensdag zondag vakantie en feestdagen
met lunch
2022 09.00-11.00 20.00-22.00 11.45-13.45 20.00-22.00 20.00-22.00
19-sep 20-sep 21-sep 21-sep 25-sep
10-okt 11-okt 12-okt 12-okt 16-okt herfstvakantie 22 – 30/10
31-okt 1-nov 2-nov 2-nov 6-nov 2-11 dankdag voor gewas en arbeid, wo avond groep evt later (in overleg groep zelf)
21-nov 22-nov 23-nov 23-nov 27-nov
12-dec 13-dec 14-dec 14-dec 18-dec kerstvakantie 24-12 t/m 8-1
2023 9-jan 10-jan 11-jan 11-jan 8-jan
30-jan 31-jan 1-feb 1-feb 29-jan
20-feb 21-feb 22-feb 22-feb 19-feb voorjaarsvakantie 25/2 – 5/3
13-mrt 14-mrt 15-mrt 15-mrt 12-mrt 8-3 biddag voor gewas en arbeid
3-apr 4-apr 5-apr 5-apr 2-apr stille week en pasen: 5/4 – 9/4 ivm stille week evt. wo groep opschuiven (in overleg groep zelf)
24-apr 25-apr 26-apr 26-apr 23-apr *
15-mei 16-mei 17-mei 17-mei 14-mei meivakantie 29/4 – 7/5, soms 2 weken en dan week eerder/later (tzt eventueel verschuiven)
5-jun 6-jun 7-jun 7-jun 4-jun **
26-jun 27-jun 28-jun 28-jun 25-jun zomervakantie 8/7 – 20/8
RobertGroepen en kringen 2022-2023