Interview met gastvrouw Jolanda van Wijk

op woensdag, 29 april 2020

“Ik hoop dat alle vrijwilligers van nu ook vrijwilliger blijven”

door Koos Rensen

Interview met Jolanda van Wijk, gastvrouw in Kerk Delfgauw

We hebben afgesproken in de zonnige centrale hal van het Kerkelijk Centrum Delfgauw voor een interview met Jolanda van Wijk, sinds 2 maanden gastvrouw van Kerk Delfgauw zoals de kerk tegenwoordig door de meesten wordt genoemd.

Even voorstellen

Maar voor we beginnen zullen we je eerst maar even voorstellen aan de gemeenteleden die jou nog niet kennen: je bent Jolanda van Wijk, al heel lang getrouwd met Wout. Moeder van Cindy, Marlon en Dennis met aanhang Marjolein en Irina, die bij veel mensen in Delfgauw bekend zijn. Ook kennen al veel gemeenteleden jou. En jij kent ook de kerk in Delfgauw al een poosje.

Dat lijkt me toch een makkelijker start dan helemaal onbekend beginnen?

Jolanda: “Dat vind ik eigenlijk ook wel. Je kent al je “collega’s” al en ook het gebouw ken ik intussen wel. Ik kom hier al sinds de opening in 1969 toen wij als familie in Delfgauw gingen kerken. Omdat je de hele organisatie al kent is er ook een goed contact tussen de kosters/gastvrouwen van de andere kerken”.

Leuke baan

Sinds de verbouwing van de kerk in 2012 had Jolanda al het idee dat gastvrouw zijn in de kerk een leuke baan zou zijn. Mensen ontvangen, regelen, zorgen dat alles goed loopt. Daarom was de keus snel gemaakt toen de mogelijkheid zich aandiende. Achtendertig jaar heeft zij gewerkt als administratief medewerker als spil tussen orders en productie. Met veel plezier. In die jaren waren er de onvermijdelijke veranderingen, zoals overal. Maar de laatste veranderingen bevielen haar niet zo. Reden om uit te kijken naar andere bezigheden en de laatste 10 jaren van haar arbeidzame leven weer met plezier naar haar werk te gaan. “En dit is een heel leuke invulling” zegt Jolanda.

Het is mooi in de kerk

Op de vraag wat het leukste is om te doen als gastvrouw zei Jolanda: “Laten zien hoe mooi het in de onze kerk is en wat er allemaal kan in Kerk Delfgauw”.

En wat zij belangrijk vindt is dat zij graag zou zien dat de kerk de hele week open is. In haar hoofd zitten veel grote plannen. Daarover wil zij nog niets loslaten. “Daar kom ik in de toekomst wel op terug”, zegt ze.

Coronacrisis

De eerste weken als gastvrouw waren zoals wel gedacht en verwacht maar dat werd al snel anders. Vanwege de Coronacrisis ging de kerk dicht. Geen verhuur meer, geen vergaderingen en geen kerkdiensten. “Maar je moet roeien met de riemen die je hebt” zegt Jolanda,  “het is best lastig om je baan nu een goede invulling te geven”.

Bij begrafenissen bv. is dat vooral zo. Er mogen maximaal maar 30 mensen bij de dienst zijn. En je wil toch de familie en verdere nabestaanden tot steun zijn. Al was het alleen maar door het schenken van een kop koffie. “Dat vind ik eigenlijk best erg” zegt ze.

Burenhulpactie

Door Kerk Delfgauw is vanwege de Coronacrisis de burenhulpactie bedacht voor Delfgauw en de Oude Leede. De bedoeling is dat er vrijwilligers zijn die de hulpvragen, in welke vorm dan ook (behalve de medische), kunnen vervullen. Jolanda heeft daarvoor de taak als coördinator toebedacht gekregen. De vraag is dan ook – hoe gaat dat?

Jolanda vertelt dat er binnen de kortste keren wel zo’n 40 vrijwilligers zich aangemeld hadden. Het wachten was dan ook op de hulp vragen. Alleen…..die kwamen er niet. Er heeft zich niemand aangemeld die direct hulp nodig heeft, althans niet via de burenhulpactie. Volgens Jolanda is men in Delfgauw blijkbaar super self-supporting. Zij merkt dat veel potentiële hulpvragers hulp krijgen van buren en kinderen. Wel zijn er als “burenhelpers” een paar acties gehouden zoals bloemen bezorgen en patat e.d. bezorgen bij ouderen. Maar als mensen toch nog hulp nodig hebben kan men zich nog steeds melden bij Jolanda (tel. 06-39120139 of email aanmelden@kerkdelfgauw.nl.

#hamsterbiecht

Door ds. Robert is, naar aanleiding van het hamsteren, de #hamsterbiecht bedacht. Buiten de kerk staat een box waar mensen hun “gehamsterde en overbodige” producten in kwijt kunnen. Jolanda vertelt: “Dat is heel leuk. Opvallend is dat er geen “hamster”spullen worden gebracht maar zaken waarvan men tijdens voorjaarsschoonmaak dacht dat die wel weg zouden kunnen. Elke week zit de box vol en worden de spullen naar de voedselbank gebracht. Je kunt wel zeggen dat de box een succes is en deze blijft dan ook voorlopig staan”.

Taken anders

Op de vraag of Jolanda denkt dat na de crisis haar taken anders zullen worden zei ze: “Ik hoop dat de crisis snel voorbij is en dat we weer over kunnen stappen op de normale  gang van zaken. Of er dan taken zullen zijn die anders zijn geworden kan ik nauwelijks inschatten. Eigenlijk denk (hoop) ik dat mijn gewone taken als gastvrouw dan weer opgepakt kunnen worden”.

Wat nog meer

Gastvrouw zijn is één ding, maar Jolanda houdt zich met nog meer dingen binnen de kerk bezig. Zo is zij leiding van de Tienerkerk, het KerkDelfgauwWeekend (KDW) wordt mede door haar georganiseerd. Omdat ze zingen leuk vindt is ze ook lid van het koor Voice of Praise en heeft ze zich nogal intensief bezig gehouden met DADO. Of ze met dat laatste over twee jaar weer meegaat weet ze nog niet. Want, zo zegt ze: “Het is intensief werk en het vraagt nogal wat van je. Daarentegen is de band die je met de jongeren opbouwt wel erg speciaal”.

“Of het KerkDelfgauwWeekend eind juni door kan gaan is uiteraard nogal ongewis” zegt Jolanda, “laten we hopen dat het wel door kan gaan want het is altijd erg leuk om met zoveel gemeenteleden een lang weekend te kamperen en ontspannen kerk te zijn”.

De laatste vraag was “wat wil je nog kwijt?”.

Jolanda hoopt dat alle vrijwilligers van nu ook vrijwilliger blijven en dat er anderen nog aansluiten. Want door vrijwilliger te zijn wordt Kerk Delfgauw steeds meer echt jouw kerk.

Samen met Judith, gastvrouw van de Ontmoetingskerk, volgt Jolanda een cursus. Helaas zijn de examens voor onbepaalde tijd uitgesteld maar dat ongetwijfeld nog wel goed komen.

Tot slot vertelt Jolanda nog dat haar zoon Marlon op 25 april in de kerk met Marjolein zou gaan trouwen. Helaas kan dat nu niet doorgaan. De 23e april trouwen ze nog wel voor de wet maar dat is best raar, vertelt ze. Alleen de getuigen mogen daar bij zijn, geen ouders. Wanneer ze wel in de kerk kunnen trouwen? In de planning staat nu volgend jaar. Ook haar andere zoon Dennis, de tweelingbroer van Marlon, gaat trouwen. In oktober met Irina. Laten we hopen dat dit wel als gepland door kan gaan.

Jolanda, bedankt voor de koffie en het zeer gezellige gesprek.

Koos

RobertInterview met gastvrouw Jolanda van Wijk