Kerk in Actie zoekt collectanten in Delfgauw

op woensdag, 09 september 2020

Voor het eerst in de geschiedenis organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte. De collecte wordt gehouden in de week van 29 november – 5 december. Doel van de collecte is hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Kerk in Actie zoekt nog collectanten. Doet u mee?

In Griekse vluchtelingenkampen verblijven duizenden kinderen. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar een veilige plek. Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs en probeert deze kinderen op een betere plek te krijgen.

Huis-aan-huiscollecte
Door het organiseren van een landelijke huis-aan-huiscollecte hoopt Kerk in Actie dat meer mensen betrokken raken bij haar werk. Kerk in Actie heeft inmiddels voor ruim 600 plaatsen in Nederland collectecoördinatoren en collectanten geworven, maar is nog op zoek naar collectanten.

Wilt u zich inzetten voor vluchtelingenkinderen? Meld u dan aan als collectant bij de plaatselijke collectecoördinator: Lonneke de Graaff, londegraaff@gmail.com, 06-13413502.
Bij voorkeur uiterlijk 30 september, i.v.m. het bestellen van de materialen. U kunt zich ook opgeven bij het landelijk collecteteam van Kerk in Actie: 030 – 880 1510, collecte@kerkinactie.nl of via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Kerk in Actie
Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie zet zich wereldwijd in tegen armoede en onrecht. De projecten van Kerk in Actie richten zich op mensen slachtoffer zijn van rampen en conflicten, mensen die niet in vrijheid kunnen geloven en mensen die leven in armoede. Een belangrijk deel van het werk van Kerk in Actie richt zich op kinderen die in de knel zitten door oorlog, armoede of uitbuiting. Kijk ook op kerkactie.nl.

anouschkaKerk in Actie zoekt collectanten in Delfgauw