Kerkdienst 26 april

In deze kerkdienst lezen we het laatste stuk van het Matteüsevangelie: Matteüs 28:11-20. Het gaat over nepnieuws, over nieuws dat zo onwaarschijnlijk is dat het wel waar moet zijn, over Jezus die de macht heeft over de hemel en de aarde, en over twijfel. Als de opstanding van Jezus echt waar is, hoe verandert dat ons leven, in deze tijd?

Het materiaal voor de kinderkerk staat achter onderstaande link.

Liturgie zondag 26 april 2020, Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS97

Bemoediging en groet

Lied/Gebed LD1003 Stil is de straat

Bijbelwoorden Kolossenzen 1:15-23 (BGT)

Loflied HH116 Alles draait om Hem

Kindermoment

Kinderlied HH389 Ben je groot of ben je klein

Gebed

Lezing Matteüs 28:11-20 (NBV)

Lied LD653:1,7 U kennen, uit en tot U leven

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH320 Leer me Uw discipel zijn

Gebed

Lied HH686:1,2 Leid mij, Heer

Zegen

Collecte