Kerkdienst 28 juni

op vrijdag, 26 juni 2020

Zondag 28 juni gaan we het hebben over Klaagliederen hoofdstuk 2. Dit is de tweede zondag in een serie over dit onbekende Bijbelboek. Klagen heeft een negatief imago, in en buiten de kerk. Toch staat de Bijbel vol met klaagpsalmen en wordt er in diverse boeken heel wat geklaagd tegen God. Ook Jezus richtte zich met klaagpsalmen tot zijn Vader. Wat kunnen wij leren van het Bijbelse klagen, juist in deze tijd?

In hoofdstuk 2 lezen we over God als vijand. Kunnen we nog wat dat godsbeeld? God is toch liefde? Is dit met het Nieuwe Testament niet een achterhaalde manier van over God spreken? Daar gaat het over in de preek.

De dienst is te volgen via www.kerkdelfgauw.nl/livestream. De inschrijving voor deze kerkdienst is vol, maar de komende weken is er nog veel plaats dus schrijf je daarvoor in via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven. Samen zingen kan niet in de fysieke kerkdienst. We werken voorlopig met voorzangers. Deelname aan de collecte is mogelijk via een QR code. Ook kun je deze kerkdienst in de buitenlucht meevieren via de 360º Kerk.

Het kinderkerk materiaal kun je hieronder downloaden.

Liturgie zondag 28 juni, Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Lied Zing voor de Heer (Exodus 15)

Bemoediging en groet

Gebed 

Lied/gebed Sjema

Bijbelwoorden 1 Johannes 4:7-12 (BGT)

Loflied HH581 Geprezen zij de Here

Kindermoment

Kinderlied In de circustent

Gebed

Lied Psalm 80:1,2 (DNP)

Lezing Klaagliederen 2 (NBV, lector)

Lied Psalm 80:3,4 (DNP)

Lezing Jakobus 4:1-10 (NBV, lector)

Lied Psalm 80:5,6 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH729 Mijn hart wacht stil op U, o Heer

Gebed

Lied LD723 Waar God de Heer zijn schreden zet

Zegen

Collecte

RobertKerkdienst 28 juni