Kerkdienst Palmpasen 5 april

op vrijdag, 03 april 2020
Livestream Beamer Collecte
Kerkomroep Liturgie CHRCH-app

In deze livestream kerkdienst lezen we het verhaal van Palmpasen. Jezus komt Jeruzalem binnen op een ezeltje en zet de tempel op z’n kop. De mensen zingen ‘Hosanna’, wat betekent ‘God red ons nu’! Hoe zingen wij Hosanna in deze rare tijd waarin wij leven? Hoe gaan blijdschap en verdriet samen? Daarover gaat het deze Palmpasen.

De kinderen kunnen aan de slag met dit materiaal van Bijbelbasics. Download

En om het binnen blijven op deze zonnige zondag wat makkelijker te maken, kunnen ze ook een Palmpasen tak gaan maken, met wat er thuis wél voor handen is. Ook leuk voor wie het kind in zichzelf naar boven wil halen. Knutsel, snoep, en plaats je Palmpasentak in de vensterbank zodat we dit feest met elkaar mee kunnen vieren. Zie onderstaand filmpje van dominee Willemijn uit Haarlem.

Liturgie Palmzondag 5 april

Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS118:1,2 DNP

Bemoediging en groet:

Gebed/Lied PS130 (DNP)

Bijbelwoorden Zacharia 9:9 (BGT)

Loflied HH190 Juich Hosanna

Loflied HH597 Hosanna in de hoge  

Kindermoment

Kinderlied Projectlied Pasen Bijbel basics

Gebed

Lezing Matteüs 21:1-17 (NBV)

Lied PS118:5,6,7 DNP

Preek

Meditatief orgelspel

Lied LD556 Alles wat over ons geschreven is

Gebed

Lied LD558 Jezus, om uw lijden groot

Zegen

Collecte

RobertKerkdienst Palmpasen 5 april