Kerkdienst zondag 13 juni: gezamenlijke dienst vanuit de Acker

op vrijdag, 11 juni 2021

Zondag 13 juni is er om 10:00 uur een gezamenlijke eredienst van de vier wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw. De kerkdienst vindt plaats in de Acker, Park Berkenoord 2 in Pijnacker. Er is dus geen dienst in Kerk Delfgauw, de Dorpskerk en de Ontmoetingskerk. Voorgangers zijn ds. Schoonenberg, ds. Treuren, ds. de Jong, en ds. Stigter. Met het houden van deze gezamenlijke dienst spannen we ons in om de eenheid te bewaren die de Geest ons geeft (Efeziërs 4 vers 3).

Een beperkt aantal kerkgangers kan de kerkdienst bezoeken. Daarnaast is de kerkdienst te volgen vanuit Kerk Delfgauw, waar de Delfg’houseband live een bijdrage zal leveren aan de kerkdienst. Voor beide manier van de kerkdienst meevieren kun je je inschrijven via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven.

De kerkdienst is mee te vieren via het youtubekanaal van de Acker, te vinden via www.kerkdelfgauw.nl/livestream.

Tienerkerk, kinderkerk en peuterkerk vinden plaats in Kerk Delfgauw, of buiten als dit wordt gemeld door de leiding via de kerk app.

In deze dienst lezen we volgens het oecumenisch leesrooster het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de bron. De voorgangers zullen het Bijbelgedeelte op een vernieuwende manier uitleggen.

RobertKerkdienst zondag 13 juni: gezamenlijke dienst vanuit de Acker