Kerkdienst zondag 19 april

Zondag 19 april gaat voor het eerst sinds de coronacrisis een gastpredikant voor in de livestream kerkdienst van Kerk Delfgauw, namelijk ds. Jelke de Jong uit Pijnacker. We lezen Johannes 20:19-31, waar de opgestane Heer Jezus verschijnt aan zijn leerlingen die achter gesloten deuren zitten.

Welkom

Lied Psalm 95: 1 en 3 (Nieuwe Psalm Berijming)

Bemoediging en groet.

Inleiding

Lied en gebed Lied 286: 1 en 2 (Vader, vol van vrees en schaamte)

Bijbelwoorden Kol 3, 1-4

Loflied HH Lied 177 (Heer, ik prijs uw grote naam)

Loflied HH 610 (Mijn verlosser leeft)

Kindermoment

Kinderlied Projectlied Bijbelbasics Pasen

Gebed

Lezing Johannes 20, 19-31

Lied HH 171: 1, 2 en 3 (Geprezen zij de Heer)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied 1005: 1, 2 en 4 (Zoekend naar licht)

Gebed

Lied 416: 1, 2 , 3 en 4 (Ga met God)

Zegen

Collecte