Kerkdienst zondag 23 augustus

op vrijdag, 21 augustus 2020

Er zijn nog voldoende plekken vrij voor deze kerkdienst. Schrijf je in via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven!

In de kerkdienst van 23 augustus gaan we verder lezen uit Klaagliederen, hoofdstuk 4. De dichter beschrijft Jeruzalem als een stad waar alle kleur uit is verdwenen. Het lijkt wel het Beiroet van onze tijd.

De maatregelen om een kerkdienst veilig te laten verlopen in coronatijd lees je in dit bericht, met daarbij ook een instructiefilmpje. Gemeenteleden en gasten kunnen thuis meekijken via een livestream videoverbinding met de kerkzaal, te vinden op kerkdelfgauw.nl/livestream.

 

Liturgie zondag 23 augustus

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Lied PS138:1,2 (DNP)

Bemoediging en groet

Lied PS138:3 (DNP)

Bijbelwoorden Marcus 7:20-23 (NBV)

Lied/gebed LD859 Schuldig staan wij voor U Heer

Bijbelwoorden 1 Petrus 1:18-25 (NBV)

Loflied HH669 Bouw uw koninkrijk

 

Gebed

Lied PS72:1,4,7 (DNP)

Lezing Klaagliederen 4 (NBV)

Beelden uit Beiroet

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH141 Kom, vier het feest met mij

 

Gebed

Collecte

Lied HH395 Ik wil jou van harte dienen

Zegen

RobertKerkdienst zondag 23 augustus