Kerkdienst zondag 3 januari

op zaterdag, 02 januari 2021

Zondag 3 januari gaat ds. A Sterrenburg uit Voorburg voor. We lezen uit Mattheüs over de wijzen die komen om het kindje Jezus te aanbidden.

De kinderen gaan na het kindermoment aan de slag met Bijbelbasics, over Micha 6:1-8. Dit is het eerste programma uit een serie over de ‘kleine profeten’ met als thema: Hoe leef je goed? Het materiaal om thuis aan de slag te gaan vind je achter deze link: Mischa-Zondag-2-Hoe-leef-je-goed-d

LIturgie

Welkom 

Lied  518 : 1  en 2    uit Liedboek 2013    Hoe helder staat de morgenster

Bemoediging en groet

Lied  518: 3

Gebed van toenadering en ontferming

Loflied  : Lied 258 uit Hemlhoog (HH)  Zie ik sterren aan de hemel staan

Bijbelwoorden ter aansporing: Jacobus 3: 13-18 Uit Bijbel in Gewone Taal (BGT)

lied 125 uit Hemelhoog (HH)  Als je veel van iemand houdt

Kindermoment 

Kinderlied 

 

Gebed

Lezing uit de Profeten: Jesaja 60: 1-6    Uit Bijbel in Gewone Taal (BGT)

Lied: Psalm 68: 9 en 11  uit LbvdK

Evangelielezing: Matteüs 2: 1-12  Uit NBV

Preek

Meditatief orgelspel

Lied 122   HH  Al wie dolend in het donker

 

Gebed

Collecte 

Slotlied : Lied  526: 1 en 4  uit Liedboek 2013   Juich voor de koning van de Joden

Zegen 

 

RobertKerkdienst zondag 3 januari