Kerkdienst zondag 31 januari

op zaterdag, 30 januari 2021

Zondag 31 januari gaat dominee Carla Schoonenberg van de Ontmoetingskerk Pijnacker voor.

Bij het kindermoment staat Johannes 3:14-21 centraal: Jezus vertelt dat God Hem naar de wereld heeft gestuurd om de mensen te redden. Het kinderkerk materiaal is te vinden in de link/bijlage.

Johannes-Zondag-4-Zo-groot-was-Gods-liefde-voor-de-mensen-c

 

Welkom

Lied 283: 1, 2, 5 In de veelheid van geluiden

Bemoediging en groet

Gebed

Bijbelwoorden: Psalm 62: 6-7 (NBV)

Loflied: HH 617a: 1, 2 Tienduizend redenen

Kindermoment

Kinderlied HH 327: Diep diep diep als de zee

 

Gebed

Lezing: Deuteronomium 18, 15-20 (NBV)

Lied: Psalm 111 (DNP): 1, 4 Met heel mijn hart prijs ik de Heer

Lezing: Marcus 1, 21-28 (NBV)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied: HH 433: 1, 3 Stil, mijn ziel, wees stil

 

Gebed

Collecte

Slotlied 422: Laat de woorden die we hoorden

Zegen

 

RobertKerkdienst zondag 31 januari