Kerkdienst zondag 6 juni

op vrijdag, 04 juni 2021

In de kerkdienst van zondag 6 juni lezen we de laatste bede van het Onze Vader: Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen’. Een lofzang op God. Extra mooi dus dat we in deze kerkdienst weer een paar liederen samen kunnen zingen! Zie www.kerkdelfgauw.nl/welkom. Ook kunnen er weer meer mensen komen (60). Dus schroom niet, meldt je aan via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven, en kom!

De peuterkerk en kinderkerk zijn binnen, er is geen tienerkerk daarom is de kerkdienst extra tienerproof.

 

Liturgie zondag 6 juni

Voorganger ds. Robert Stigter

Welkom

Kaars

Lied PS107:1 (liedboek, samenzang)

Bemoediging en groet

Gebed

Loflied Touch of Heaven (Luisterlied)

Loflied HH583 Glorie aan God (couplet voorzang band/orgel, refrein samenzang)

 

Gebed

Lied PS8 (DNP 1,2,3 voorzang)

Lezing Matteüs 6:7-13b

Lied PS8 (DNP 4,5,6 voorzang)

Preek

Meditatieve muziek

Lied HH669 Bouw uw koninkrijk (couplet voorzang, refrein samenzang, staand)

 

Reisleiding

Gebed

Collecte

Lied HH728 Jezus leeft in eeuwigheid (samenzang band/orgel)

Zegen

 

RobertKerkdienst zondag 6 juni