Nieuwe ambtsdragers en jeugdwerker kinderen gezocht

op vrijdag, 29 maart 2019

De wijkkerkenraad zoekt een nieuwe diaken, een pastoraal ouderling, een ouderling-kerkrentmeester en een jeugdouderling. Volgens de Plaatselijke Regeling zijn belijdend leden verkiesbaar. Daarnaast zoekt de wijkkerkenraad ook een jeugdwerker kinderen. Omdat de jeugdwerker geen ambtsdrager is, komen ook gemeenteleden die geen belijdenis gedaan hebben hiervoor in aanmerking. De wijkkerkenraad nodigt je van harte uit om gemeenteleden voor te dragen voor deze vacatures. Als je zelf interesse hebt in een van deze functies, neem dan ook contact op met iemand van de wijkkerkenraad. Aandragen van namen kan via scriba@kerkdelfgauw.nl of door het aanbevelingsformulier in te leveren in de doos bij het folderrek.

Algemeen

De kerkenraad bestaat uit ouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en de predikant. Samen geven zij geestelijk leiding aan de gemeente. Zij worden in principe voor vier jaar aangesteld (uitgezonderd de predikant), met de mogelijkheid om dat één keer voor vier jaar te verlengen.

Diaken

Diakenen dragen zorg voor (financiële) ondersteuning van onze naasten, ver weg en dichtbij. Het kan gaan om het geven van financiële of praktische noodhulp of het inzamelen van geld via acties en het collecteren in de kerkdienst om een goed doel te ondersteunen. Het coördineren en organiseren van deze acties maakt onderdeel uit van de werkzaamheden.

Daarnaast heeft de diaken als ambtsdrager een rol in de kerkdienst (in het bijzonder het doen van het welkom, het bedienen van de tafel bij het Heilig Avondmaal en verantwoordelijkheid voor de collecte), en neemt de diaken deel aan het bestuurswerk in en het College van Diakenen.

Pastoraal ouderling

De pastoraal ouderling is lid van het pastorale team. Dit team is verantwoordelijk voor de coördinatie en het totaaloverzicht van de pastorale zorg voor de gemeente. De leden van het team bezoeken of organiseren bezoek voor gemeenteleden. Wij zoeken een pastoraal ouderling met speciale aandacht voor oudere gemeenteleden.

Ouderling-kerkrentmeester

Als kerkrentmeester ben je verantwoordelijk voor alle vermogensgerechtelijke aangelegenheden van onze (wijk)gemeente. Dit betekent dat je mede zorg draagt voor de gebouwen van onze gemeente, de mensen die er werken (inclusief vrijwilligers) en het geld dat we tot onze beschikking hebben. Dit doe je samen met de andere kerkrentmeesters van onze wijk en in samenwerking met de kerkrentmeesters van de andere wijken. Momenteel zijn we op zoek naar een kerkrentmeester die graag praktische zaken oppakt en regelt op allerlei gebied. Het hebben van een netwerk in Delfgauw en Oude Leede dat je kunt inzetten is een pre.

Jeugdouderling

De jeugdouderling is een ouderling die zich specifiek richt op het jeugdwerk in onze gemeente: de peuterkerk, kinderkerk, tienerkerk, Rock Solid, iBible en Lomedim.

De jeugdouderling is daarbij in het bijzonder verantwoordelijk voor de verbinding van het jeugdwerk met de kerkenraad en de breedte van de kerk. Je geeft geestelijk leiding aan het jeugdwerk en houdt het beleid in de gaten. De organisatie en uitvoering van het jeugdwerk ligt bij de jeugdwerkers en de vele andere gemeenteleden die een taak in het jeugdwerk hebben.

Jeugdwerker kinderen

De jeugdwerker kinderen maakt samen met de jeugdouderling en de jeugdwerker tieners deel uit van het jeugdteam van Kerk Delfgauw. De jeugdwerker kinderen faciliteert het werk dat anderen bij de kinderkerk en peuterkerk uitvoeren, bijvoorbeeld door overleggen en toerusting te organiseren en nieuwe kinderkerkleiders te werven.

RobertNieuwe ambtsdragers en jeugdwerker kinderen gezocht