Nieuwe opzet opfriscursus

op dinsdag, 25 september 2018

De opfriscursus krijgt een nieuwe opzet. Het oorspronkelijke idee was een intensief programma van elf avonden waarbij je geacht werd zo’n beetje elke keer aanwezig te zijn. De nieuwe opzet is een cursus van zes avonden die je als serie kunt volgen, maar waarbij je bijvoorbeeld ook eenmalig aanwezig kunt zijn omdat het onderwerp van die avond jou raakt. Je hebt misschien wel 10, 20, 30, 70 jaar geleden belijdenis gedaan. Sindsdien is er in de kerk en in de wereld veel veranderd. In deze opfriscursus verdiep je je (opnieuw) in de meest actuele theologische kennis over de basics van het christelijk geloof. De avonden vinden plaats op donderdag om 20:00 uur in Kerk Delfgauw. Meer informatie en opgeven bij dominee Robert.

De avonden en thema’s zijn:

11 oktober: God & het lijden: deze avond gaat het over jouw Godsbeeld, godsbeelden in verschillende religies, de Drie-eenheid, en hoe je beeld van God raakt aan hoe je omgaat met het lijden in de wereld.

18 oktober: Jezus: deze avond gaat het over Jezus’ leven, Zijn boodschap en missie, de betekenis van Zijn lijden, sterven en opstanding, Zijn hemelvaart en wederkomst, en de titels die Hem in het christelijk geloof worden toegekend.

1 november: de Heilige Geest

8 november: Bijbel & gebed

22 november: Doop & Avondmaal

29 november: Kerk & het Grote Verhaal

RobertNieuwe opzet opfriscursus