Oudejaarsdienst donderdag 31 januari 19:30

op woensdag, 30 december 2020

Donderdag 31 december is er om 19:30 uur een oudejaarsdienst. We zullen terugkijken en vooruitkijken, samen met God. Dat doen we in deze oudejaarsdienst met drie hoofdingrediënten. Aan het begin van de dienst kijken we via de beamer naar een jaaroverzicht van alle belangrijke momenten in de kerk dit jaar. We klagen, staan stil bij degen die overleden zijn, we geven God de eer voor de mooie momenten door het zingen van ‘Maak groot de Heer, prijs Hem. Heilig is Zijn Naam’, uit de lofzang van Maria. Daarna volgt een gedeelte uit de Bijbel en de preek. Als derde is ook het gebed voor het komende jaar een belangrijk ingrediënt. Goed om zo samen het jaar af te sluiten en vooruit te kijken! Je kunt de livestream meekijken via www.kerkdelfgauw.nl/livestream

Om het samen terugkijken te stimuleren, worden gemeenteleden opgeroepen om dankpunten over 2020 te delen in de ‘Dankpunten 2020’ groep in de Kerk Delfgauw app.

 

Liturgie oudejaarsdienst 2020, Voorganger: ds. Robert Stigter

Welkom

Lied LD513 God heeft het eerste woord

Bemoediging en groet

Loflied HH632 God in ons midden

 

Gebed

Klaaglied Stil is de straat overal

Jaaroverzicht

Loflied ‘Maak groot de Heer prijs Hem, heilig is Zijn Naam’.

 

Lezing Jesaja 51:1-6 (NBV)

Lied PS90:1,2,3 (DNP)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied PS90:4,5,6 (DNP)

 

Gebed

Collecte

Lied LD511 Door goede machten trouw en stil omgeven

Zegen

Voorgezongen amen

RobertOudejaarsdienst donderdag 31 januari 19:30