Pasen in KerkDelfgauw

Overzicht paasvieringen in Kerk Delfgauw

op woensdag, 03 april 2019

Zondag 14 april 10:00 uur: Palmpasen.

Op Palmzondag lezen we het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. In deze intocht komen Pesach en Chanoeka samen, twee feesten met verschillende symbolen. Jezus is op het toppunt van zijn populariteit, heel de wereld loopt achter hem aan. Maar met welke verwachtingen? Kloppen die verwachtingen wel? En wat zijn onze verwachtingen van Jezus?

Tijdens deze kerkdienst slaat de sfeer helemaal om: heden ‘Hosanna’, morgen ‘kruisig Hem’.

 

Woensdag 17 april 19:30 uur: Stilteviering

Dit de eerste viering in de Stille Week in Kerk Delfgauw. In deze Stilteviering lezen we Johannes 17. Een intens gebed van Jezus voor zijn grote lijden begint. We mediteren in stilte op deze tekst.

 

Donderdag 18 april 19:30 uur: Witte Donderdag

In deze kerkdienst vieren we de Maaltijd van de Heer, het Avondmaal, aan tafel. We lezen Johannes 13 over Jezus die de voeten van Zijn leerlingen wast. Een intens verhaal over heersen en dienen, verraad en vriendschap, onrein en rein, donker en licht. De liederen worden begeleid op het orgel.

 

Vrijdag 19 april 19:30 uur: Goede Vrijdag

We lezen het lijdensverhaal van Jezus zoals opgeschreven door Johannes. Op Goede vrijdag gaat het over de laatste dagen, het lijden en de kruisiging van Jezus. Maar ook over liefde, verraad, onschuld en verdriet. In deze bijzondere dienst neemt de Delfg’HouseBand je mee in dit verhaal maar dan vanuit het perspectief van Maria van Magdalena.

 

20 april 21:00 uur: Stille Zaterdag

In de Joodse traditie begint elke dag met het ondergaan van de zon. Op het moment dat we deze viering houden, net na de zonsondergang, is daarmee de eerste dag van de week, de zondag, al begonnen. De dag van de opstanding. In deze viering beginnen we in de nacht. We verplaatsen ons in wachters op de muren van Jeruzalem die de opkomst van de zon opwachten. We lezen de ‘Ik ben’ woorden van Jezus uit het Evangelie van Johannes en zijn na die woorden telkens opnieuw even stil. Na de preek herdenken we onze doop of ons verlangen om gedoopt te worden. We staan stil bij de kinderen die afgelopen jaar gedoopt zijn. Er is gelegenheid om het doopwater aan te raken en/of een persoonlijke zegen te ontvangen. Dan wordt het licht van de nieuwe paaskaars binnen gedragen. Ten slotte lezen we het eerste deel van het opstandingsverhaal. De muzikale begeleiding komt van orgel en piano. In deze viering kun je je laten raken door de kracht van de liturgie en rituelen.

 

Zondag 21 april 10:00 uur: Paasmorgen

In deze kerkdienst trekken we alle muzikale registers open. De Heer is waarlijk opgestaan! We zingen de bekende paasliederen en lezen het verhaal van de opstanding uit het evangelie van Johannes. Opgeven voor het gezamenlijke Paasontbijt om 8:45 uur voorafgaand aan de paasmorgen dienst, kan via de inschrijflijst op het prikbord in de hal.

 

Zondag 21 april 19:30 uur: Emmaüsviering

Deze viering begint met het lezen van het verhaal van de Emmaüsgangers. Daarna is er Emmaüswandeling. In tweetallen krijgt u een aantal vragen mee. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten. In het onderlinge gesprek heeft u zomaar de kans om Jezus te ontmoeten. Daarna komen we weer bij elkaar om een Emmaüsmaaltijd te vieren, een kleinschalig Avondmaal. Een heel bijzondere manier om de paascyclus mee af te sluiten.

RobertOverzicht paasvieringen in Kerk Delfgauw