Pasen in KerkDelfgauw

Overzicht paasvieringen in Kerk Delfgauw

op maandag, 27 januari 2020

Zondag 5 april 10:00 uur: Palmpasen.

Een dienst waarin het feest van Koning Jezus, nauw verbonden wordt met Zijn lijden. ‘Heden Hosanna, morgen: kruisig hem’.

Witte Donderdag 9 april 19:30 uur

We lezen Matteüs 26:17-35 over de instelling van het Heilig Avondmaal. In dit verhaal verwijst Jezus naar Zacharias 13, over een herder die zal worden gedood en schapen die uiteen zullen worden gedreven. Na de preek over deze teksten vieren we het Heilig Avondmaal. Juist in deze dienst wordt duidelijk hoe pijnlijk het is om elkaar niet te kunnen ontmoeten. Sommige kerken kiezen er voor om die pijn tot uitdrukking te brengen door het Avondmaal niet te vieren. De wijkkerkenraad van Kerk Delfgauw heeft besloten het Avondmaal wel door te laten gaan. In het brood en de wijn ontmoeten we onze Heer Jezus Christus. We zijn in Hem en door Hem heen ook verbonden met elkaar. Ook als we elkaar niet kunnen zien en de beker niet kunnen doorgeven, zijn we toch één lichaam. We willen de pijn van het elkaar niet kunnen ontmoeten niet negeren, maar ons er ook niet door laten bepalen. We laten ons bepalen door onze verbondenheid in Christus.

Er zijn twee mogelijkheden waarop u dit Avondmaal mee kunt vieren. U kunt thuis meekijken of luisteren met de livestream. In de geschiedenis van de kerk zijn er meerdere periodes geweest waarin mensen niet konden of mochten deelnemen aan het delen van brood en wijn, en het alleen konden zien. Bij die traditie kunt u zich in deze tijd van nood aansluiten.

Een ander mogelijkheid is om thuis mee te vieren en na het breken van het brood ook zelf brood te nemen, en bij het delen van de wijn ook thuis wijn of druivensap te nemen. Ook daarmee sluiten we ons aan bij een traditie van de kerk, namelijk de traditie dat mensen die niet ter kerke kunnen gaan thuis het sacrament kunnen ontvangen. Deze traditie bestond al in de vroege kerk en bestaat ook in het heden. Als u aangeeft niet in staat te zijn naar de kerk te kunnen komen, en wel deel te willen nemen aan het Avondmaal, komt er normaliter een ambtsdrager bij u langs om bij u thuis Avondmaal te vieren. Die traditie kunnen we nu ook toepassen. U kunt zelf brood en wijn/druivensap in huis halen en tot u nemen op het moment dat dit ook in de kerkzaal gebeurt. U kunt ook brood en wijn bij u thuis laten bezorgen. Alle mensen boven de tachtig jaar worden op dit moment regelmatig gebeld. Bij die contactpersoon kun u aangeven dat u thuis brood en wijn wilt ontvangen op Witte Donderdag. Ook andere gemeenteleden kunnen dit aanvragen, via gastvrouw Jolanda van Wijk (06-39120139). De diakenen zullen er dan zorg voor dragen dat u op Witte Donderdag voorafgaand aan de kerkdienst brood en wijn ontvangt om tijdens de kerkdienst het sacrament mee te vieren.

Goede Vrijdag 10 april 19:30 uur

Corona zet het leven op zijn kop.
Jezus zette het leven op zijn kop.
Goede vrijdag zette het leven op zijn kop.
Zijn er overeenkomsten?

We lezen Matteüs 26:30-75 en Matteüs 27:1-66, afgewisseld met nummers uit een compilatie van de afgelopen jaren met de Delfg’HouseBand.

Livestream op het YouTube kanaal KerkDelfgauw
of luisteren via kerkomroep.kerkdelfgauw.nl.

Stille Zaterdag 11 april 20:30 uur

In de Joodse traditie begint elke dag met het ondergaan van de zon. Op het moment dat we deze viering houden, net na de zonsondergang, is daarmee de eerste dag van de week, de zondag, al begonnen. De dag van de opstanding. In deze viering beginnen we in de nacht. We verplaatsen ons in wachters op de muren van Jeruzalem die de opkomst van de zon opwachten. Daarna lezen we profetische teksten uit het Oude Testament die Jezus’ heeft vervuld en zijn na die woorden telkens opnieuw even stil. Na de meditatie herdenken we onze doop of ons verlangen om gedoopt te worden. De manier waarop zal anders zijn dan de afgelopen jaren. We staan stil bij de kinderen die afgelopen jaar gedoopt zijn. Dan wordt het licht van de nieuwe paaskaars binnen gedragen. Ten slotte lezen we het eerste deel van het opstandingsverhaal. De muzikale begeleiding komt van orgel en piano. In deze viering kun je je laten raken door de kracht van de liturgie en stilte.

Pasen 12 april 10:00 uur

In deze kerkdienst trekken we alle muzikale registers open. De Heer is waarlijk opgestaan! We zingen de bekende paasliederen en lezen het verhaal van de opstanding uit het evangelie van Matteüs. Maar ook hier zal het wennen zijn om dit feest van de Opstanding van de Heer niet fysiek samen te kunnen vieren.

Er is ’s avonds geen Emmaüsviering.

RobertOverzicht paasvieringen in Kerk Delfgauw