Pasen in KerkDelfgauw

Overzicht vieringen paasweek

op donderdag, 15 maart 2018

 

Woensdag 28 maart 19:30 uur: Stilteviering

Dit de eerste viering in de Stille Week in Delfgauw. In deze Stilteviering stelt Jezus ons de vraag: ‘Wie zeg jij dat ik ben’? En als jouw antwoord is ‘de Messias’, ben jij dan bereid je kruis op je te nemen en Jezus te volgen? In de stilte mediteren we op deze tekst.

Donderdag 29 maart 19:30 uur: Witte Donderdag

Een viering waarin we muzikaal worden begeleid op het orgel en waarin we stilstaan bij het verhaal van het Laatste Avondmaal. Dat verhaal wordt verbonden aan het verhaal van de instelling van de pesachmaaltijd. Wij verbinden het Avondmaal vaak met vergeving van zonden. Maar het verhaal van de Uittocht uit Egypte heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Waarom dan dat verband? Dat wordt tijdens de preek uitgediept. Daarna vieren het Heilig Avondmaal aan tafel.

Vrijdag 30 maart 19:30 uur: Goede Vrijdag

Deze viering wordt voorbereid en uitgedacht door de Delfg’houseband. Het is een viering zonder preek, maar met lezingen van het lijdensverhaal. Tussen de lezingen door wordt er gezongen door eb met de Delfg’houseband. Een indringende viering waarin het lijden en sterven van Jezus heel dichtbij kan komen.

Zaterdag 31 maart 20:30 uur: Stille Zaterdag

In de Joodse traditie begint elke dag met het ondergaan van de zon. Op het moment dat we deze viering houden, net na de zonsondergang, is daarmee de eerste dag van de week, de zondag, al begonnen. De dag van de opstanding. In deze viering beginnen we in de nacht. We verplaatsen ons in wachters op de muren van Jeruzalem die de opkomst van de zon opwachten. We lezen verhalen uit het Oude Testament over de schepping, de uittocht uit Egypte, de terugkeer uit de ballingschap, de opstanding. In de preek gaat het om het verband tussen de ballingschap en de opstanding. Interessant is dat de ballingschap in eerste instantie een letterlijke ballingschap was en opstanding symbooltaal om het einde van de ballingschap aan te kondigen. De opstanding van Jezus draait dat precies om: een ‘letterlijke’ opstanding doorbreekt de ‘figuurllijke’ ballingschap. Na de preek herdenken we onze doop of ons verlangen om gedoopt te worden. We staan stil bij de kinderen die afgelopen jaar gedoopt zijn. Er is gelegenheid om het doopwater aan te raken en/of een persoonlijke zegen te ontvangen. Dan wordt het licht van de nieuwe paaskaars binnen gedragen. Ten slotte lezen we het eerste deel van het opstandingsverhaal. Dit is een van de meest ontroerende diensten die we jaarlijks in Kerk Delfgauw houden. Een dienst die u niet mag missen.

Zondag 1 april 10:00 uur: Paasmorgen

In deze kerkdienst trekken we alle muzikale registers open. De Heer is waarlijk opgestaan! We zingen de bekende paasliederen en lezen het verhaal van de opstanding uit het evangelie van Marcus.

Opgeven voor het gezamenlijke Paasontbijt om 8:45 uur voorafgaand aan de paasmorgen dienst, kan via de inschrijflijst op het prikbord in de hal.

Zondag 27 maart 19:30: Emmaüsviering

Deze viering begint met het lezen van het verhaal van de Emmaüsgangers. Daarna is er Emmaüswandeling. In tweetallen krijgt u een aantal vragen mee. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten. In het onderlinge gesprek heeft u zomaar de kans om Jezus te ontmoeten. Daarna komen we weer bij elkaar om een Emmaüsmaaltijd te vieren, een kleinschalig Avondmaal. Een heel bijzondere manier om de paascyclus mee af te sluiten.

RobertOverzicht vieringen paasweek