Pasen in KerkDelfgauw

Paasvieringen Kerk Delfgauw

op maandag, 28 februari 2022

Na twee jaar eindelijk weer samen Pasen vieren in Kerk Delfgauw. Elke viering heeft een eigen kleur en sfeer. Samen staan we stil bij Jezus’ lijden, sterven en opstanding.

liturgieboekje stille week 2022

Stilteviering woensdag 13 april 19:30 uur

Dit is de eerste viering in de Stille Week in Kerk Delfgauw. In deze Stilteviering lezen we Lucas 9:18-27. Jezus vraagt: wie ben ik volgens jullie?. We mediteren in stilte op deze tekst.

Viering Witte Donderdag 14 april 19:30 uur

We lezen het verhaal over de instelling van het Pesachfeest (Exodus 12) en de instelling van het Heilig Avondmaal (Lucas 22). We vieren de Maaltijd aan tafel. We drinken uit een klein bekertje en er is voldoende afstand zodat iedereen zich veilig kan voelen om deel te nemen. De liederen worden begeleid op het orgel.

Viering Goede Vrijdag 15 april 19:30 uur

Geschopt en geslagen, vernederd en verraden. Nog voor het Pesachfeest probeerde men Jezus te breken. Een gebroken ziel, een gebroken lichaam aan een houten kruis.
Waar sta jij? Aan de voet van het kruis? Het verhaal van Goede Vrijdag met de Delfg’HouseBand.

Viering Stille Zaterdag 16 april 20:30 uur

In de Joodse traditie begint elke dag met het ondergaan van de zon. Op het moment dat we deze viering houden, tegen zonsondergang, is daarmee de eerste dag van de week, de zondag, al begonnen. De dag van de opstanding. In deze viering beginnen we in de nacht. We verplaatsen ons in wachters op de muren van Jeruzalem die het opgaan van de zon opwachten. We lezen verschillende Bijbelteksten en zijn na die teksten telkens opnieuw even stil. Na de preek herdenken we onze doop of ons verlangen om gedoopt te worden. We staan stil bij de kinderen die afgelopen jaar gedoopt zijn. Er is gelegenheid om het doopwater aan te raken en/of een persoonlijke zegen te ontvangen. Dan wordt het licht van de nieuwe paaskaars binnen gedragen. Ten slotte lezen we het eerste deel van het opstandingsverhaal. De muzikale begeleiding komt van orgel en piano. In deze viering kun je je laten raken door de kracht van de liturgie en rituelen. Er is een livestream verbinding, de liederen verschijnen niet in beeld maar zijn te vinden in het liturgieboekje.

Viering Paasmorgen zondag 17 april 10:00 uur

Zondag 17 april 10:00 uur: Paasmorgen

In deze kerkdienst trekken we alle muzikale registers open. De Heer is waarlijk opgestaan! We zingen de bekende paasliederen en lezen het verhaal van de opstanding uit het evangelie van Lucas. De dienst is geschikt voor alle leeftijden. Er is peuterkerk voor kinderen tot en met 3 jaar.

Opgeven voor het gezamenlijke Paasontbijt om 8:45 uur voorafgaand aan de paasmorgen dienst, kan via de inschrijflijst op het prikbord in de hal of via gastvrouw Jolanda 06-39120139 gastvrouw

Emmaüsviering Zondag 17 april 19:30 uur

Deze viering begint met het lezen van het verhaal van de Emmaüsgangers. Daarna is er Emmaüswandeling. In tweetallen krijgt u een aantal vragen mee. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten. In het onderlinge gesprek heeft u zomaar de kans om Jezus te ontmoeten. Daarna komen we weer bij elkaar om een Emmaüsmaaltijd te vieren, een kleinschalig Avondmaal. Een heel bijzondere manier om de paascyclus mee af te sluiten.

RobertPaasvieringen Kerk Delfgauw