Pasen in KerkDelfgauw

Pasen in KerkDelfgauw

op woensdag, 09 maart 2016

Hoe vieren we Pasen in Delfgauw? Hieronder een overzicht van alle verschillende vieringen. Van harte uitgenodigd!

 

Woensdag 23 maart 19:30 uur: Stilteviering

Dit de eerste viering in de Stille Week in Delfgauw. In deze Stilteviering lezen we over hoe Jezus’ kruis verbonden is met het kruisdragen in ons leven. We bereiden ons in stilte voor op wat komen gaat in de rest van deze week.

 

Donderdag 24 maart 19:30 uur: Witte Donderdag

Een klassiek confessionele viering met orgel waarin we stilstaan bij het verhaal van het Laatste Avondmaal. We vieren het Heilig Avondmaal aan tafel.

 

Vrijdag 25 maart 19:30 uur: Goede Vrijdag

Een viering zonder preek, maar met uitgebreide lezingen van het lijdensverhaal. Tussen de lezingen door wordt er gezongen door de Delfghouseband: liederen van Sela, Hemelhoog en het Liedboek. Een indringende viering waarin het lijden van Jezus heel dichtbij kan komen.

 

Zaterdag 26 maart 22:00 uur: Stille Zaterdag

In de Joodse traditie begint elke dag met het ondergaan van de zon. Op het moment dat we deze viering houden, ruim na de zonsondergang, is daarmee de eerste dag van de week, de zondag, al begonnen. De dag van de opstanding. In deze viering beginnen we in de nacht. We verplaatsen ons in wachters op de muren van Jeruzalem die de opkomst van de zon opwachten. We lezen verhalen uit het Oude Testament over de schepping, de uittocht uit Egypte, de terugkeer uit de ballingschap, de opstanding. Na de korte preek gedenken we onze doop of ons verlangen om gedoopt te worden. We staan stil bij de kinderen die afgelopen jaar gedoopt zijn. Er is gelegenheid om het doopwater aan te raken en/of een persoonlijke zegen te ontvangen. Dan wordt het licht van de nieuwe paaskaars binnen gedragen. Ten slotte lezen we het eerste deel van het opstandingsverhaal. Dit is een van de meest ontroerende diensten die we jaarlijks in Delfgauw houden. Een dienst die u niet mag missen.

 

Zondag 27 maart 10:00 uur: Paasmorgen

In deze kerkdienst trekken we alle muzikale registers open. De Heer is waarlijk opgestaan! We zingen de bekende paasliederen en lezen het verhaal van de opstanding. Opgeven voor het gezamenlijke Paasontbijt voorafgaand aan de paasmorgen dienst, kan via de inschrijflijst op het prikbord in de hal.

 

Zondag 27 maart 19:30: Emmaüsviering

Deze viering begint met het lezen van het verhaal van de Emmaüsgangers. Daarna is er Emmaüswandeling. In tweetallen krijgt u een aantal vragen mee. Een mooie manier om elkaar te ontmoeten. In het onderlinge gesprek heeft u zomaar de kans om Christus te ontmoeten. Daarna komen we weer bij elkaar om een Emmaüsmaaltijd te vieren, een kleinschalig Avondmaal. Een bijzondere manier om de paascyclus mee af te sluiten.

RobertPasen in KerkDelfgauw