Stage kerkelijk werker in opleiding Kaleb Willemse

De wijkkerkenraad is erg blij dat Kaleb Willemse komende
jaar stage komt lopen in Kerk Delfgauw. Hij studeert theologie aan de
hogeschool in Zwolle. Zijn doel is om zich breed te oriënteren hoe wij als gemeente
invulling geven aan onze bijbelse opdracht. Het aanbieden van een stageplek
past mooi in ons beleidsplan waarin we hebben geschreven een lerende
gemeenschap te willen zijn. Als wijkkerkenraad denken wij dat we ook weer van
de frisse blik en inzichten van Kaleb kunnen leren. De komende tijd zien jullie
Kaleb dus in de kerk bij verschillende diensten, overleggen en bijeenkomsten.
Meer informatie over zijn stage volgt mogelijk later. Hieronder stelt Kaleb
Willemse zichzelf aan u voor:

‘Mijn naam is Kaleb Willemse en ik ben 21 jaar oud. Op dit moment studeer ik theologie op de hogeschool VIAA in Zwolle. Dit jaar ben ik begonnen aan mijn tweede jaar. In dit jaar zal ik stage gaan lopen binnen Kerk Delfgauw als kerkelijk werker in opleiding.
Hoe ben ik nu bij Kerk Delfgauw gekomen? Tijdens mijn zoektocht naar een stage gemeente ben ik via het aanraden van mensen om mij heen gekomen bij de gemeente Delfgauw. Voordat ik het gesprek aanging, ging ik opzoek naar het missie en visie van de gemeente en of die ook bij mij past. Hierin heb ik wel echt gevonden dat de gemeente Delfgauw een goede match is. Mijn visie voor mijn persoonlijk werk als professional en mijn visie voor de kerk van God sluiten goed aan bij waar de kerk voor staat. Ik geloof dat wij als kerk van God hier op aarde zijn om een relatie met hem aan te gaan, en met elkaar. Hieraan zit voor mij ook de taak verbonden van het verspreiden van het evangelie van het koninkrijk van God. We moeten er als kerk zijn voor God en de mensen om ons heen. We zijn niet van de wereld, maar we zijn wel in de wereld.

Dit komend jaar hoop ik van jullie gemeente veel te mogen
leren. Te leren hoe jullie functioneren als gemeente en de beweeg reden waarom
jullie dit doen. Voor mijn stage zal ik me vooral focussen op 4 punten,
namelijk: (1) Pastoraal competent, (2) Liturgisch ritueel competent, (3)
Missionair diaconaal competent en (4) Educatief competent.

Ik hoop veel van jullie als gemeente te mogen leren,
zodat ik mag groeien als persoon en zo beter klaar zal zijn voor mijn werk
binnen de kerk van God in de toekomst.’