Themadienst zondag 1 november

op vrijdag, 30 oktober 2020

Zondag 1 november is er weer een themadienst in het kader van onze gemeentereis ‘Feest van het Koninkrijk’. In deze dienst komt de tweede bede uit het Onze Vader aan bod: ‘Laat Uw koninkrijk komen en Uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel.’ Na de preek vieren we de Maaltijd van de Heer, het Heilig Avondmaal.

Ik wil je vragen om voorafgaand aan de dienst een kaarsje klaar te zetten. Aan het begin van de dienst kunnen we dan tegelijkertijd een kaars aansteken in de kerkzaal en thuis. Daarmee wijden we de tijd en de ruimte aan God. Dat helpt mogelijk om jezelf open te stellen voor de ontmoeting met God, nu je dat niet kunt doen door fysiek de gang te maken naar de kerkzaal.

De kerkdienst is te volgen via www.kerkdelfgauw.nl/livestream. Voor een beperkt aantal bezoekers is er ruimte in de kerkzaal, waarvoor je wel moet reserveren via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven of via gastvrouw Jolanda. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd! We willen je graag stimuleren om je kind ook te brengen als je zelf de kerkdienst thuis bekijkt. Dat is goed voor je eigen focus bij de livestream en vooral ook goed voor de geloofsopbouw van je kind. Ook peuters en baby’s zijn welkom. Let bij de gang tussen de hal en de peuterkerk even extra goed op met afstand houden. Voorbeden en dankpunten kun je aandragen via https://pknpijnackerdelfgauw.nl/kerkdelfgauw/gebed/ 

Bijdragen aan de collecte kan via de Kerk Delfgauw app. De collecte is bestemd voor de lokale Voedselbank en voor de kerk.

Verdere maatregelen in verband met het coronavirus zijn te vinden via deze link: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/kerkdelfgauw/welkom-terug-in-de-kerk-delfgauw/

 

Liturgie zondag 1 november

Voorganger ds. Robert Stigter

 

Welkom

Kinderkerk/thuiskaars aansteken

Bemoediging en groet

Lied PS27:3,4 (DNP) (orgel)

 

Gebed

Lezing Matteüs 6 (NBV)

Preek

Lied PS24:1,5 (DNP) (orgel)

Preek

Lied LD1012:1,5 Geef aan de wereld vrede, Heer (orgel)

Preek

Lied HH334 God keert alles om (band)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied The Kingdom of God (Taize) (orgel&band?)

 

Gebed

DIENST VAN DE TAFEL

Collecte

Onderwijzing

Uitnodiging

Lied HH517 Aan uw tafel (band)

Onze Vader

Instellingswoorden 

Nemen brood

Nemen wijn

Daarna Tafellied HH525 Jezus Heer, levend brood (voorzangers)

Dankzegging

Lied HH88 Zoek eerst het koninkrijk van God (orgel/band?)

Zegen

RobertThemadienst zondag 1 november