Uitslag peiling leren 2021-2022

op zaterdag, 31 juli 2021

Afgelopen weken kon je via de website van Kerk Delfgauw deelnemen aan een ‘interesse peiling’ leertraject 2021-2022. Hiervoor zijn 14 mogelijke trajecten benoemd en daarop kon je reageren, waarbij de ‘0‘ stond voor geen interesse en de ‘5’ voor zeer geïnteresseerd. De reacties waren anoniem.

Van de 14 projecten was een deel gebaseerd op wat we al doen, een aantal ruim te interpreteren en aantal zeer specifiek. Niet alle projecten zullen komend leerseizoen aan bod komen. Daarnaast zal er voor een project een zg ‘kartrekker’ nodig zijn om het in gang te zetten. Aan het eind van dit bericht volgt daarover extra informatie.

Door een deel van onze gemeenteleden is gehoor gegeven aan het onderzoek en daaruit trekt de kerkenraad de volgende conclusies.

Uitgaande van een reactie van 3 of hoger blijkt het volgende:

1. De bestaande Gemeente Groei Groep structuur scoort dan met ruim 92% als hoogste. Het moge duidelijk zijn dat dit dus ook komend seizoen doorgang zal vinden. Voor komend jaar zal het materiaal van het evangelisch werkverband weer leidend zijn. Dat wordt dan “Ontmoetingen met Jezus” (materiaal 2021-2022 ) of “Durf Daniel te zijn” (materiaal 2020-2021).

2. De gebedscursus als vervolg op ons jaarthema volgt met bijna 75% als goede tweede. Dit zal nog nader uitgewerkt worden hoe we daaraan gehoor kunnen geven.

3. Dan volgen een viertal wat meer specifieke trajecten met een percentage tussen 50% en 60% te weten:
a. Umoja kerk: hoe ben je met beide benen kerk in de buurt
b. Filmclub
c. Leeskring
d. Het bijbel project

4. De overige projecten scoren onder de 50%

a. Bouwstenen voor je geloof (was later toegevoegd)
b. Triade
c. Sportgroep
d. Bijbel en kunst
e. Verdiepingscursus
f. Gebedsgroep
g. Internationals bible study group
h. Delfg’house band

KARTREKKER(S)

De verwachting is dat de onder 3 genoemde activiteiten doorgang kunnen vinden. Het Umoja project lijkt goed geschikt om de groep die zich beijverd voor Bijbelse gerechtigheid mee aan de gang te laten gaan. Voor de ‘filmclub’ en de ‘leeskring’ zijn er al reële ideeën. Het bijbelproject zal mogelijk wel eens worden ingezet, maar is technisch nog volledig in ontwikkeling. Wil je graag bij één of meerdere van deze projecten betrokken worden, meld je dan ook bij mij aan.

Heb jij bij een van de projecten onder nummer 4 (letters a t/m e) een 5 ingevuld en zie je het zitten om er mee aan de slag te gaan dan mag je je ook bij mij aanmelden

Heb je bij de letters f, g of h van onderdeel 4 een 5 ingevuld (of lager en heb je toch interesse) dan kan je aansluiten bij de bestaande activiteit. Ook hiervoor mag je je aanmelden via mij. Dan zorg ik ervoor dat de leiding van de groep contact met je opneemt.

In afwachting van jullie reactie(s).
Ouderling discipelschap en leren, Maarten Braat of leren@kerkdelfgauw.nl of 06-53583113

edwardUitslag peiling leren 2021-2022