Verdiepingscursus 2020

op dinsdag, 31 december 2019

Donderdag 30 januari start de verdiepingscursus. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zijn/haar geloof wil verdiepen en de mogelijkheid openhoudt om belijdenis te doen. De verdieping vindt plaats doordat we op de avonden de gelezen stukken uit het Evangelie van Matteüs bespreken. Wat is Jezus’ boodschap, wat doet Hij en waarom? Wat houdt het in om een leerling van Jezus te zijn? Daar ga je zelf antwoorden op vinden. Aan de hand van Mattheüs behandelen we de belangrijkste thema’s van het christelijk geloof. We maken daarbij gebruik van onderwijs, Bijbelstudie, praktische leervormen, leerervaringen en muziek. Aan het eind van de cursus kun je zelf beslissen of je belijdenis doet (in een kerkdienst in het openbaar vertellen dat je gelooft) en gedoopt wordt (als je nog niet gedoopt bent). 

Meer informatie en aanmelden bij dominee Robert. De avonden vinden plaats bij dominee Robert thuis, vanaf 19:30 uur, Delftsestraatweg 179a Delfgauw.

Planning

Meeting Datum Matteüs Thema
1. 30 jan 1-2 God
2. 13 feb 3-4 God & het lijden
3. 20 feb 5-7 Jezus
4. 5 maart 8-10 Jezus: kruis en opstanding
5. 12 maart 11-13 de Heilige Geest
6. 19 maart 14-16 Bijbel
7. 26 maart 17-19 Kerk
8. 2 april 20-22 Doop
  8-12 april   Paasweek
9. 16 april 23-26:16 Gemeenteavond over gebed
10. 23 april 26:17-27:66 Avondmaal
11. 14 mei 28 Voorbereiden belijdenisdienst
  21 mei   Hemelvaart
  31 mei   Pinksteren

Onderwerpen

 1. God: deze avond gaat het over jouw Godsbeeld, godsbeelden in verschillende religies, de Drie-eenheid,
 2. God & het lijden: als God goed is en almachtig, hoe kan het dan toch zijn dat er zoveel lijden is in de wereld?
 3. Jezus: over Jezus’ leven, Zijn boodschap en missie, Zijn hemelvaart en wederkomst, en de titels die Hem in het christelijk geloof worden toegekend.
 4. Jezus: de betekenis van Zijn lijden, sterven en opstanding.
 5. de Heilige Geest: over de Bijbelse beelden voor de Geest, hoe hemel en aarde elkaar in de Geest raken, over eenheid en heiligheid, de vrucht van de Geest, over luisteren naar de Geest en vervulling met de Geest. We oefenen met het luisteren naar de Geest met een eeuwenoude methode: Lectio Divina.
 6. Bijbel: deze avond gaat het over een van de meest fundamentele vragen van het christelijk geloof: hoe lees je de Bijbel? Als ‘waar van kaft tot kaft’? Als een boek met inspirerende verhalen? En moet je die verhalen nou letterlijk of figuurlijk lezen? Maar als je twijfelt of de slang wel werkelijk heeft gesproken, kom je dan niet op een hellend vlak waarbij je uiteindelijk de opstanding van Jezus gaat ontkennen? En hoe is de Bijbel en de selectie van Bijbelboeken eigenlijk gegaan?
 7. Gebed: wat is bidden eigenlijk? We bestuderen het Onze Vader in meerdere vertalingen en eigenen ons de tekst toe met een creatieve oefening.
 8. Doop: Wat wordt daar gevierd? Wat staat er nu eigenlijk in het dooplied dat we zingen? Waarom dopen we kinderen, terwijl dat nergens in de Bijbel staat, of toch wel?
 9. Avondmaal: wat doen we daar nu eigenlijk? Waarom bidden we daar altijd de woorden uit de Didache, een buitenbijbels geschrift uit de eerste eeuw?
 10. Kerk: welke beelden van de kerk zijn er in de Bijbel en wat betekenen ze? Wat is het doel van een kerkdienst? Waarom zit een kerkdienst zo in elkaar? Wat vind je zelf prettig in de kerk of wat juist niet? Wat voor experimentele avonddiensten zouden we kunnen invoeren?
 11. Naast deze bijeenkomsten is er nog één keer een uitstapje naar een bijzondere nieuwe vorm van kerk-zijn.

Aanbevelingen van oud-deelnemers

“In 2018 heb ik bij Robert de verdiepingscursus gedaan; deze cursus heb ik als positief ervaren. Het was prettig om verdieping te zoeken in het Evangelie van Marcus,tijdens het gezamenlijk lezen konden direct vragen gesteld worden. Robert kon met zijn kennis goede antwoorden geven. Naast dit lezen bestond elke avond uit tijd waarin we een thema behandelden.Voor mijzelf was het erg fijn om ook op een doordeweekse avond met het geloof bezig te zijn; andere dingen even op een lager pitje….. “

“De verdiepingscursus was voor mij een bijzondere mogelijkheid. Je gaat in een klein groepje samen met dominee Robert kijken naar een van de evangeliën. We werkten vanuit een boekje van Tom Wright. Als voorbereiding op de verdiepingscursus lazen we elke keer een klein stukje. Als we dan vragen of opmerkingen hadden konden we deze met elkaar delen. Robert antwoordde alle vragen en met elkaar gingen we diep in op een evangelie. Elke keer als ik thuis kwam had ik weer iets nieuws geleerd over het evangelie. Als je graag meer verdieping wil in een evangelie, kom dan eens kijken bij de verdiepingscursus.

RobertVerdiepingscursus 2020