Verdiepingscursus 2023

op dinsdag, 20 december 2022

Ben jij (16-100 jaar) toe aan een verdieping van je geloof? Zou je meer willen weten over de basics van het christelijk geloof? Wil jij groeien in je relatie met God? Sta je er voor open om gedoopt te worden of je doop te beamen door in het openbaar je geloof te belijden? Dan is de verdiepingscursus iets voor jou!

In februari 2023 start de verdiepingscursus. We behandelen de belangrijkste thema’s van het christelijk geloof. We maken daarbij gebruik van onderwijs, Bijbelstudie, praktische leervormen, filmpjes, ervaringsgericht leren en muziek. Tegelijk lezen we het Evangelie van Matteüs en ontdekken we daarin wie Jezus is. Aan het eind van de cursus kun je zelf beslissen of je belijdenis doet (in een kerkdienst in het openbaar vertellen dat je gelooft) en gedoopt wordt (als je nog niet gedoopt bent). 

Meer informatie en aanmelden bij dominee Robert. In overleg met de deelnemers wordt een vast moment gezocht waarop de bijeenkomsten plaats vinden.

Aanbevelingen van oud deelnemers

“Ik heb in 2020 de verdiepingscursus gevolgd om meer over het geloof te leren. In mijn jeugd heb ik de meeste verhalen uit de bijbel wel gehoord, maar het leek mij fijn om hier eens wat dieper op in te gaan. Tijdens de cursus hebben we met een klein groepje stukken uit de bijbel gelezen en hier met elkaar over gepraat. Ik vond het vooral prettig om op een open manier over belangrijke thema’s in het geloof te praten en Robert heeft veel vragen kunnen beantwoorden. Er heerste een prettige sfeer waarin ruimte was voor verschillende visies op het geloof en ik heb veel geleerd.”

“In 2018 heb ik bij Robert de verdiepingscursus gedaan; deze cursus heb ik als positief ervaren. Het was prettig om verdieping te zoeken in het Evangelie van Marcus,tijdens het gezamenlijk lezen konden direct vragen gesteld worden. Robert kon met zijn kennis goede antwoorden geven. Naast dit lezen bestond elke avond uit tijd waarin we een thema behandelden.Voor mijzelf was het erg fijn om ook op een doordeweekse avond met het geloof bezig te zijn; andere dingen even op een lager pitje….. “

“Ik heb de verdiepingscursus gevolgd samen met dominee Robert Stigter in een kleine groep. Ik heb het als een welkome aanvulling gezien. En het spoorde mij aan om mij verder te verdiepen bij de Gemeente Groei Groep.”

“Tijdens de verdiepingscursus in 2022 hebben we stukken uit het Lucas Evangelie gelezen. Het was verhelderend en inspirerend om in kleine kring samen met dominee Robert over het geloof te spreken. Er heerste een open en prettige sfeer met respect voor elkaars meningen. De verdiepingscursus gaf me een goede aanzet om meer over het geloof na te denken wat me er ook toe gebracht heeft om vaker kerkdiensten en andere bijeenkomsten in de Kerk Delfgauw bij te wonen, hetgeen ik als zeer prettig ervaar.”

Onderwerpen

 1. God: deze avond gaat het over jouw Godsbeeld, godsbeelden in verschillende religies, de Drie-eenheid,
 2. God & het lijden: als God goed is en almachtig, hoe kan het dan toch zijn dat er zoveel lijden is in de wereld?
 3. Jezus: over Jezus’ leven, Zijn boodschap en missie, Zijn hemelvaart en wederkomst, en de titels die Hem in het christelijk geloof worden toegekend.
 4. Jezus: de betekenis van Zijn lijden, sterven en opstanding.
 5. de Heilige Geest: over de Bijbelse beelden voor de Geest, hoe hemel en aarde elkaar in de Geest raken, over eenheid en heiligheid, de vrucht van de Geest, over luisteren naar de Geest en vervulling met de Geest. We oefenen met het luisteren naar de Geest met een eeuwenoude methode: Lectio Divina.
 6. Bijbel: deze avond gaat het over een van de meest fundamentele vragen van het christelijk geloof: hoe lees je de Bijbel? Als ‘waar van kaft tot kaft’? Als een boek met inspirerende verhalen? En moet je die verhalen nou letterlijk of figuurlijk lezen? Maar als je twijfelt of de slang wel werkelijk heeft gesproken, kom je dan niet op een hellend vlak waarbij je uiteindelijk de opstanding van Jezus gaat ontkennen? En hoe is de Bijbel en de selectie van Bijbelboeken eigenlijk gegaan?
 7. Gebed: wat is bidden eigenlijk? We bestuderen het Onze Vader in meerdere vertalingen en eigenen ons de tekst toe met een creatieve oefening.
 8. Doop: Wat wordt daar gevierd? Wat staat er nu eigenlijk in het dooplied dat we zingen? Waarom dopen we kinderen, terwijl dat nergens in de Bijbel staat, of toch wel?
 9. Avondmaal: wat doen we daar nu eigenlijk? Waarom bidden we daar altijd de woorden uit de Didache, een buitenbijbels geschrift uit de eerste eeuw?
 10. Kerk: welke beelden van de kerk zijn er in de Bijbel en wat betekenen ze? Wat is het doel van een kerkdienst? Waarom zit een kerkdienst zo in elkaar? Wat vind je zelf prettig in de kerk of wat juist niet?
 11. Naast deze bijeenkomsten is er nog één keer een uitstapje naar een bijzondere nieuwe vorm van kerk-zijn.

Planning

Meeting

Datum

Matteüs

Thema

1.

23 feb

1-2

God

2.

16 maart

3-4

God & het lijden

3.

23 maart

5-7

Jezus

4.

30 maart

8-10

Jezus: kruis en opstanding

5.

13 april

11-13

Bijbel

6.

20 april

14-16

Heilige Geest

7.

11 mei

17-20

Gebed

8.

25 mei

21-25

Doop

9.

1 juni

26-27

Avondmaal

10.

8 juni

28

Kerk/belijdenisdienst

RobertVerdiepingscursus 2023