Verslag wijkkerkeraadsvergadering dec. 2019

op zaterdag, 14 december 2019

Op maandag 9 december heeft de wijkkerkenraad vergaderd. Een aantal punten uit deze vergadering:

In december wordt gestart met een maandelijkse gebedsbrief. De gebedsbrief wordt verspreid onder een groep mensen die wil bidden voor allerlei onderwerpen die in de brief genoemd worden. Wilt u meebidden, hebt u onderwerpen waarvoor gebeden kan worden of hebt u vragen, neem dan contact op met missionair ouderling Yolanda Stiefelhagen, missionair@kerkdelfgauw.nl

Er wordt nog steeds onderzocht hoe de akoestiek in de hal verbeterd kan worden. Er is een offerte aangevraagd voor andere panelen.

In 2020 zal het moderamen (dagelijks bestuur) bestaan uit diaken-voorzitter Lennart de Prieëlle, scriba Marijke Mourits, dominee Robert Stigter, pastoraal ouderling Rianne Boerefijn en kerkrentmeester Christel Wesdorp.

Verder is er onder andere gesproken over de waarde van oecumenische diensten, over beheer en exploitatie van het kerkgebouw, over het wijkbudget en over ministry-gebed. Waarschijnlijk komt er in het voorjaar een gemeenteavond over bidden.

anouschkaVerslag wijkkerkeraadsvergadering dec. 2019