Welkom bij Kerk Delfgauw! [UPDATE 19 januari]

op dinsdag, 19 januari 2021

Vanaf komende zondag kunnen er maximaal 50 mensen de kerkdienst bezoeken. Inschrijven is nodig en kan via www.kerkdelfgauw.nl/inschrijven. Kort voor de dienst laat gastvrouw Jolanda van Wijk in de Kerk Delfgauw app weten hoeveel plekken er nog vrij zijn en kun je je met een reactie inschrijven. Lukt het niet om digitaal in te schrijven? Bel of app gastvrouw Jolanda via 06-39120139. Uiteraard kun je de dienst ook blijven meevieren via www.kerkdelfgauw.nl/livestream

Samenzang is weer mogelijk. Omdat er wordt gevraagd om ingetogen zingen, kiezen we weer voor de afwisseling van samenzang, wisselzang en luisterlied.

Er is de hele dienst peuterkerk, kinderkerk en tienerkerk.

Ook fysieke bijeenkomsten van Gemeentegroeigroepen, jeugdwerk en vergaderingen zijn weer mogelijk.

We blijven deze coronamaatregelen hanteren:

  • Houd anderhalvemeter afstand tot opzichte van mensen vanaf 18 jaar uit een ander huishouden.
  • We vragen om bij verplaatsingen in de kerk een mondkapje op te doen.
  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • Thuisblijven en testen bij klachten;
  • Zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.

De besluiten over coronamaatregelen neemt de kerkenraad op basis van het protocol van de PKN, de het overleg kerken en overheid (CIO), en het beleid van de rijksoverheid.

https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/bericht-naar-aanleiding-van-persconferentie-14-januari/

https://www.cioweb.nl/

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Reageren op dit kerkenraadsbesluit? Stuur een mail naar scriba@kerkdelfgauw.nl.

RobertWelkom bij Kerk Delfgauw! [UPDATE 19 januari]