Ziekenzalving

op maandag, 30 mei 2016

Zondag 12 juni zal ‘s middags een ziekenzalving bijeenkomst worden gehouden voor en bij een van onze gemeenteleden. Zij is menselijkerwijs ongeneselijk ziek. Zij heeft gevraagd of onze wijkgemeente zo’n soort bijeenkomst zou willen organiseren. De wijkkerkenraad heeft dit verzoek besproken en staat daar van harte achter. Er is een duidelijke Bijbelse grond om ziekenzalving te doen. Een voorstel van hoe zo’n bijeenkomst vorm te geven is door de wijkkerkenraad besproken en vastgelegd.

De Bijbelse grond voor ziekenzalving en gebed om genezing is kort weergegeven door ds. Robert en te vinden op de website. Een korte samenvatting vindt u hieronder:

Naast Jacobus 5:13-16, een tekst die concreet gaat over ziekenzalving, zijn er andere Bijbelse principes die belangrijk bij het denken over genezing door gebed:

  1. Wij leven in de spanning van het ‘al wel’ en ‘nog niet’ van het Koninkrijk van God. We mogen bidden om genezing en geloven dat God dat door zijn Geest doet. Maar we leven ook in het ‘nog niet’, in een gebroken wereld. Niet iedereen wordt genezen. We moeten de vrijheid van de Geest daarin accepteren en God eren voor wie Hij is, wat de uitkomst ook moge zijn.
  2. Als iemand niet geneest komt dat niet doordat hij/zij niet genoeg gelooft of te zondig is.
  3. God geneest lichamen meestal met hulp van doctoren en medicijnen. Maar ook zij kunnen niets anders dan doen wat God al in de schepping heeft gelegd.
  4. ‘Zolang wij leven, leven we voor deHeer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.’ (Romeinen 14:8)
  5. Lichamelijke genezing is één van de goede dingen die God ons willen geven. We moeten het niet los zien van de andere belangrijke gaven van God die Hij ons in Jezus heeft gegeven. We kunnen als kerk alleen met lichamelijke genezing bezig gaan als we ook voldoende aandacht hebben voor vergeving van zonden, die ons door het Woord wordt aangezegd, en voor zielzorg die in het pastoraat gebeurt. Bidden om genezing moet samengaan met het begeleiden van mensen in hun lijden.

De bijeenkomst vindt plaats om 16:00 uur. Het is een besloten bijeenkomst. Het zou wel erg fijn zijn als u die dag of op dat tijdstip met ons mee wilt bidden.

RobertZiekenzalving