Gespreksgroep 65+

op 7-02-2023

Eens in de zes weken komt een groep 65+ers (binnen- en buiten kerkelijken) bijeen voor een gesprek over levens- en geloofsvragen.

Contactpersonen: Mieke Hoek (015-3696066) en Willem Zuidhof (015-3694098)

bettyGespreksgroep 65+