WGO bijeenkomst Kinderkerkleiding en zondagsavondkring

op 15-01-2020

Vervolg waarderende gemeente opbouw

De volgende fase die wij als gemeente met elkaar in willen gaan, staat in het teken van verbeelden. Samen schetsen wij toekomstbeelden aan de hand van de eerder geformuleerde bloeibevorderende factoren. Wat is er mogelijk in onze gemeente op basis van wat er op dit moment al aanwezig is? Deze bijeenkomst zal gesplitst worden in kleinere groepen om meer verdieping te kunnen krijgen in het creatieve denkproces. Om iedereen de gelegenheid te geven aanwezig te zijn, zijn er meerdere data waarop u zich kunt inschrijven. Enkele groepen zijn specifiek benoemd en zullen hiervoor gericht uitgenodigd worden. Desondanks is aansluiten op andere data ook mogelijk. In verband met
het inschatten van de groepsgrootte en benodigde ruimte, vragen wij u om via e-mail te laten weten bij welke bijeenkomst u aansluit.

Voor alle bijeenkomsten geldt locatie Ontmoetingskerk.

Celine Verhoef-FeenstraWGO bijeenkomst Kinderkerkleiding en zondagsavondkring