Ambtsdrager nieuwe stijl

Tijdens de bijeenkomsten over de nieuwe-vorm-van-kerk-zijn hebben we ook gesproken over meer ambtsdragers om ook de kerkordelijke taken in kleinere partjes over meer mensen te verdelen.

Twee voorbeelden:
Bij de presentatie in de kerk heb ik al genoemd dat, omdat we nog maar drie diakenen hebben, zij eens in de 3 weken dienst moeten doen bij de collecte. Met meer ambtsdragers kunnen we die taak verlichten. Een ander voorbeeld: bij de diensten in Weidevogelhof moet een ambtsdrager aanwezig zijn. Misschien ben je al in die dienst als bezoeker of vind je het wel leuk om daar een keer naar toe te gaan. Ga daar dan voortaan a.u.b. heen als vrijwilliger/ambtsdrager. Weer wat minder druk op de
huidige ambtsdragers.

Het lijken misschien kleine verschillen maar ze zijn essentieel!

De ambtsdragers/vrijwilligers worden drie keer per jaar uitgenodigd voor een kerkenraadsvergadering waarin o.a. het beleid van onze kerk wordt besproken. Het is fijn als we ook dat met een grote groep ‘samen doen’.

Voor diegenen die nog vragen hebben is een aantal kerkenraadsleden op maandag 26 augustus a.s.
vanaf 20.00 uur in de Ontmoetingskerk aanwezig om vragen te beantwoorden. Van harte welkom.

Celine Verhoef-FeenstraAmbtsdrager nieuwe stijl