Bericht uit de Kerkenraad

op donderdag, 06 februari 2020

Zoals in de vorige CC al beloofd nog wat meer zaken uit de januari-vergadering van de kleine kerkenraad.

Kerk naar buiten
We ondernemen stappen om daar meer invulling aan te geven. Als eerste is er bij het SWOP aangegeven dat onze ontmoetings maaltijden voor iedereen open staan en dat heeft men inmiddels via de Telstar laten weten. Ook heeft er een gesprek plaatsgevonden met de voorzitter van de bewonersvereniging Klapwijk. Hij gaat het in hun bestuursvergadering
(komende week) bespreken en staat er zeker positief tegenover. Ook voor hem zijn de open koffie ochtenden en de ontmoetings maaltijden een mooie eerste stap. In een volgend gesprek zal het e.e.a. worden geformaliseerd.

Nieuwe beamisten
Nog niet zo lang geleden is Chris Becude weer beamist geworden. Hartstikke fijn dat je dat wilt doen en welkom! Denkt u nu niet: ‘o, dan hoef ik me niet meer aan te melden’ want een nieuwe vacature dient zich aan dus als u handig met de computer bent, laat het weten aub.

Communicatie Commissie
Een aantal leden van deze commissie is naar de gezamenlijke voorlichtingsavond over een nieuwe kerk-app geweest. In het eerstvolgend overleg gaan we dit bespreken samen met de uitkomst van de snelle enquête na de dienst van 5 januari en komen daarna bij u terug.

Afkondigen liederen
Er waren wat klachten dat de te zingen liederen tijdens de dienst niet altijd afgekondigd worden voor de luisteraars thuis. Ds. Carla Schoonenberg zal dat vanaf nu zeker doen en ook de gastpredikanten zal nadrukkelijk gevraagd worden de liederen aan te kondigen. Hopelijk is daarmee ook dit probleem(pje) weer opgelost. De liturgie is trouwens wekelijks te vinden op onze website onder het tabje nieuws.

Tot volgende keer!
Bob van der Deijl, voorzitter

Celine Verhoef-FeenstraBericht uit de Kerkenraad