Bericht uit de pastorie

op donderdag, 06 februari 2020

Inmiddels ligt de reeks bijeenkomsten rondom het thema ‘Ik zie je! Oog voor God en mensen’ achter ons en begint er een nieuwe fase van het project rondom Waarderende Gemeente Opbouw (WGO). In de tussentijd is de WGO-Werkgroep begonnen met het inventariseren van de uitkomsten van de verbeelding fase. Dus daarover volgt later meer informatie. Ik vind het mooi om te zien dat veel gemeenteleden meedoen en hun inbreng geven. Het enthousiasme werkt inspirerend!

Tijdens de pastorale bezoeken heb ik gemerkt dat er veel leeft bij mensen die in de afgelopen periode niet naar de kerkdiensten konden komen. Soms heeft dit met praktische zaken te maken en soms met andere ervaringen. Samen met hen probeer ik, in overleg met het moderamen, te kijken naar mogelijkheden om eventuele drempels weg te nemen. Ook daarover volgt binnenkort meer praktische informatie. In het vorige nummer van het kerkblad noemde ik de twee vacatures bij het pastorale team.
Er hebben zich nog geen belangstellenden gemeld. Dus mocht u nog informatie nodig hebben, dan kunt u dit bij Sjaak Hoekstra of bij mij opvragen. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich nu inzetten voor bepaalde taken in de kerk en die graag zouden overstappen naar een andere vrijwilligersfunctie binnen de gemeente: dus heeft u interesse in een van de vele kleinere of grotere taken, laat het weten. Mogelijk kan er onderling geruild worden en kan ieder de taak oppakken die op dit moment het beste aansluit.

In het kader van de verplichte nascholing ben ik van woensdag 12 t/m vrijdag 14 februari niet aanwezig. De collega’s nemen waar en zij zijn in noodgevallen via onze scriba of voorzitter te bereiken.

Ds. Carla Schoonenberg

Celine Verhoef-FeenstraBericht uit de pastorie