Bericht uit de pastorie

op vrijdag, 10 juli 2020

Deze keer een aantal mooie vooruitblikken. Want op maandag 20 juli hopen Lya Fondse en
Rob Stuurman te gaan trouwen. Het zal in de kleine besloten kring van familie en naaste
vrienden gebeuren, met een kleine viering op een andere locatie dan de Ontmoetingskerk.
Samen met een van de ambtsdragers zal ik er ook bij betrokken zijn. Het geheel zal nog
steeds op anderhalve meter plaats moeten vinden. Maar het doet uiteindelijk niets aan de
feestvreugde af nu Lya en Rob, ieder met hun achtergrond, samen het leven verder door
willen. Dat deze keuze voor elkaar, in het licht van de Bron van alle liefde, veel zegen mag
ondervinden!

Daarnaast is er een doopverzoek binnengekomen van een van onze vrienden van de
gemeente. Mede om volwaardig gemeentelid te kunnen zijn en ook om het geloof te
bevestigen in de vorm van een uitgesproken belijdenis. Omdat het mooi is dit traject met
meerdere mensen te doorlopen en samen het gesprek aan te gaan, nodig ik ieder van harte
uit die over de geloofswoorden en de diepere achtergronden in gesprek wil gaan. Laat het
weten via een persoonlijk bericht. In overleg wordt de eerste datum uitgekozen voor een
gespreksgroep met als thema: Opnieuw Beginnen.

Ook de gespreksgroepjes rondom Corona en de ervaringen gaan binnenkort van start.
Degenen die bij de enquête al positief hebben gereageerd worden als eersten uitgenodigd;
anderen die ‘misschien’ hebben ingevuld, worden van harte uitgenodigd zich bij mij op te
geven.

Het zomeravondgebed op woensdag 29 juli om 19.30 uur is voor het eerst openbaar
toegankelijk. Daarnaast wordt het ook digitaal uitgezonden via Kerkdienstgemist.nl en
Kerkomroep.nl Voorafgaand aan het avondgebed is er vanaf 19.00 uur gelegenheid om een
kaarsje aan te steken in de kerkzaal. Het thema is ‘Ontmoeting’. Gebedsintenties kunnen t/m
28 juli aan mij worden doorgegeven. Om 20.00 uur volgt een Geloofswandeling over
hetzelfde thema. Aanmelden daarvoor kan eveneens t/m 28 juli.

Ds. Carla Schoonenberg

Celine Verhoef-FeenstraBericht uit de pastorie