Waarderende Gemeente Opbouw: de volgende stap

op dinsdag, 19 november 2019

Sinds de inspirerende bijeenkomst met de gemeente op de startzondag, waar de WGO met het thema ‘Ik zie je! Oog voor God en mensen.’ van start ging, is in de werkgroep het resultaat van de eerste bijeenkomst uitgewerkt. De vragen die in de eerste bijeenkomst centraal stonden waren:
? Wanneer werd jij echt gezien in onze gemeente?
? Zag je iets van Jezus of God oplichten of was er oog voor anderen?
? Wat maakte dat dat gebeurde?
Er zijn mooie verhalen en voorbeelden gedeeld en op papier gezet. De werkgroep is met deze input verder gegaan en heeft onder begeleiding van Else Roza (specialist waarderende gemeente ontwikkeling) het vervolg van de WGO besproken. De volgende fase die wij als gemeente met elkaar in willen gaan, staat in het teken van verbeelden. Samen schetsen wij toekomstbeelden aan de hand van de eerder geformuleerde bloeibevorderende factoren. Wat is er mogelijk in onze gemeente op basis van wat er op dit moment al aanwezig is? Deze bijeenkomst zal gesplitst worden in kleinere groepen om meer verdieping te kunnen krijgen in het creatieve denkproces. Om iedereen de gelegenheid te geven aanwezig te zijn, zijn er meerdere data waarop u zich kunt inschrijven. Enkele groepen zijn specifiek benoemd en zullen hiervoor gericht uitgenodigd worden. Desondanks is aansluiten op andere data ook mogelijk. In verband met
het inschatten van de groepsgrootte en benodigde ruimte, vragen wij u om via e-mail aan Jos te laten weten bij welke bijeenkomst u aansluit.

Voor alle bijeenkomsten geldt locatie Ontmoetingskerk:
– Koffie ochtend – Dinsdag 26-11-2019 om 10.30 uur
– Pastoraat en contactpersonen – Maandag 09-12-2019 om 19.30 uur
– Open groep – Maandag 13-01-2020 om 19.30 uur

– Kinderkerkleiding en zondagavondkring – Woensdag 15-01-2020 van 19.30-21.30uur
– Tieners 12-16 jaar – Zondag 19-01-2020 van 10.00-11.30 uur
– Grote kerkenraad – Woensdag 22-01-2020 van 19.30-21.30 uur
– Open groep – Donderdag 23-01-2020 van 19.30-21.30 uur
– Jongvolwassenen 16-30 jaar – Zondag 02-02-2020 van 10.00-11.30 uur

Wij kijken uit naar mooie bijeenkomsten en hopen u daar te zien!
Werkgroep Waarderende Gemeente Opbouw

Celine Verhoef-FeenstraWaarderende Gemeente Opbouw: de volgende stap