Bericht van overlijden Hendrik van der Brugge

Op 14 juni 2022 is overleden Hendrik van der Brugge. 
Henk is 77 jaar geworden.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen in het Uitvaartcentrum van De Laatste Eer,
Juniusstraat 4 te Delft – op maandag 20 juni van 18.15 -19.15 uur.
Het is ook mogelijk om digitaal een herinnering aan Henk achter te laten.

De Herdenkingsdienst wordt gehouden op dinsdag 21 juni om 11.00 uur in de Ontmoetingskerk.
U kunt de dienst bijwonen.
Deze dienst wordt ook via Kerkdienst Gemist en Kerkomroep uitgezonden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats Koningshof.
Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de consistorie van de Dorpskerk.

Correspondentie adres:
Fam Van der Brugge,
p/a Uitvaartverzorging De Laatste Eer, Juniusstraat 4, 2625 XZ Delft