In Memoriam Alberdina Lammechiena Klootwijk-Bouwman

Op 5 april 2020 is overleden op 88-jarige leeftijd Alberdina Lammechiena Klootwijk-Bouwman. Ze was sinds 13 november 2008 weduwe van Ruud Klootwijk. Diny groeide op in Assen. In het gezin was zij de oudste dochter, ze had een acht jaar jongere broer. Al vroeg trok ze haar eigen plan. Op haar zestiende verbreedde ze haar horizon via werk bij de Asser Courant en twee jaar later verhuisde ze naar Amsterdam waar ze de verpleging in ging en in de Valeriuskliniek werkte. Na haar huwelijk kregen haar man en zij drie kinderen: Ingrid, Bert en Anneke. Zij hebben in hun moeder een zorgzame vrouw gehad, die wist waar zij goed in was. Het koken liet zij graag over aan haar man. Ze heeft in het bestuur gezeten van de Mavo en van de DSW. Ze was lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanuit de kerk deed zij als ouderling veel bezoekwerk. De diepgang daarin lag haar goed. En alle ervaring vanuit haar werk in het Bergwegziekenhuis en De Bieslandhof kwam haar daarbij van pas. Na haar jaren in het Helmhuis woonde zij het laatste half  jaar in De Eshoeve op Scheveningen en onderging zij haar eigen werk en zorg nu vanaf de andere kant. Tijdens de afscheidsdienst op Goede Vrijdag en in de kleine kring van de familie lazen we de trouwtekst uit Lucas 10, 38-42 en dankten we God voor de liefde die zij heeft gegeven aan kinderen en kleinkinderen en aan allen die haar levenspad hebben gekruist. Op een later moment zullen deze ervaringen uitgebreider met hen worden gedeeld. We vertrouwden haar op de begraafplaats bij de Dorpskerk toe aan de Eeuwige die niet loslaat wat hij in ieder mens is begonnen.